arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksamhetscontroller

 • Yrkesroll

  Controller

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  27 december

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ekonomiavdelningen har i dagsläget 26 anställda och har uppdrag inom följande verksamhetsområden: strategisk ekonomisk analys, ekonomisk redovisning, ekonomistöd och systemförvaltning/inköps- och upphandlingsstöd. Avdelningens uppdrag omfattar att säkerställa att den interna och externa redovisningen följer lagar, förordningar och god redovisningssed.

Anställningen som verksamhetscontroller tillhör verksamhetsområde strategisk ekonomisk analys, där det idag arbetar två controllers.

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområdet strategisk ekonomisk analys har ett samordningsansvar på högskoleövergripande nivå för nedanstående huvudområden:
 • Verksamhetsstyrning och ekonomisk verksamhetsplanering
 • Högskolans budget, ekonomimodell, fördelning av både utbildnings- och forskningsanslag och högskolegemensamma kostnader, uppföljning kring regeringens budgetpropositioner och regleringsbrev
 • Övergripande uppföljning samt årsredovisning, uppföljning av högskolans helårsstudenter och helårsprestationer
 • Budget- och uppföljningssystemet Hypergene
Du ansvarar för framtagandet av statistik och analyser samt gör presentationer för bl. a. ledningsgruppen. Du deltar även i utvecklingen av högskolans IT-stöd för planering och uppföljning. Även andra, generella utredningsuppdrag kan förekomma. Arbetet kommer att innebära ett nära samarbete med högskolans ledning och med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Kvalifikationer

 • Du ska ha högskoleexamen i ekonomi eller statistik, eller ha motsvarande komptens.
 • Du ska ha arbetat minst två år med liknande arbetsuppgifter.
 • Du ska göra analyser, sammanställningar och kunna förklara data.
 • Du engageras av verksamhetsfrågor och arbetar strukturerat. Du har mycket god analytisk förmåga, alltid med verksamheten i fokus.
 • Du ska ha erfarenhet/kunskap om Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.
 • Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har god samarbetsförmåga, är självständig och är van att ta egna initiativ.
 • Erfarenhet av statlig sektor, särskilt högskolan är meriterande

Anställningen

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2019-12-11.

Ytterligare upplysningar

Katarina Kristensson, Ekonomichef, 08-608 53 51 alt mobil: 076-128 67 86
Magdalena Löndahl, HR-specialist, 08-608 51 31, magdalena.londahl@.se

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.s
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.