arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sjukvårdare GSS/K

 • Yrkesroll

  Soldat/Sjöman

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ SÖKER SJUKVÅRDARE GSS/K TILL 235.SJUKVÅRDSTROPPEN VID
23.FLYGBASKOMPANIET

235.Sjukvårdstroppen
Sjukvårdstroppen är en del av 23.Flygbaskompaniet och har till uppgift att upprätta och bemanna
förbandsplats samt ambulansgrupper i händelse av kris och krig.
Sjukvårdstroppen är flottiljens resurs avseende försvarsmedicin och medicinsk evakuering av
skadade och sjuka på marken. I första hand utgör troppen ett stöd till de rörliga flygbaskompanierna
men fungerar även som ett stöd till andra delar i Flygvapnet och övriga Försvarsmakten. Troppen
upprätthåller sjukvårdsberedskap med ambulans/sjukvårdsgrupper och upprättar vid behov en
förbandsplats för daglig sjukvård och vissa typer av akuta omhändertaganden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som sjukvårdare är du bland annat ansvarig för upprättande och drifthållande av förbandsplats samt
bemanning av ambulanser. Du assisterar sjuksköterskor och läkare vid omhändertagande. Då
troppen även är förbandets primära resurs för utbildning av sjukvårdare är det naturligt att du
under din anställning kommer vara en del av flygvapnets sjukvårdsutbildning för rekryter och
anställda soldater. Du kan även agera som fordonsförare och ansvarig för olika typer av
sjuktransportfordon, från vanlig ambulans till splitterskyddade fordon.

Krav:

 • Genomförd värnplikt/GU eller motsv. med godkänt betyg
 • Körkort B (manuell växellåda)

Meriterande:

 • Utbildning och erfarenhet av FMEAF (FM elektriska anläggningar i fält)
 • Erfarenhet av elverksdrift i rollen som elverksskötare och/eller eldriftsansvarig
 • Militärt förarbevis pansarterrängbil 180
 • Godkänd befattningsutbildning inom sjukvård

Personliga egenskaper:

Som sjukvårdare är det viktigt att du har en hög stresströskel och kan agera under press. I gruppen
arbetar vi prestigelöst och stödjer varandra för att lösa uppgiften. Tjänsten ställer krav på god fysisk
förmåga. Sjukvårdaren behöver ha god fältvana och vara beredd att stötta övriga kompaniets
plutoner med diverse uppgifter. 

Mycket av arbetet kommer att vara självständigt alternativt genomföras i mindre grupper vilket gör
att du kommer att få ta ett stort ansvar. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Anställningsform:

Heltid: Schemalagd arbetstid. Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt Avtal om tidsbegränsad
anställning med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten.
Provanställning i sex månader.
Lön: Individuell lön enligt Försvarsmaktens avtal. 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 
 • André Inge - Troppchef 235.Sjukvårdstroppen - tel. 070-235 18 37

Fackliga företrädare:

Hans Bergvall, OFR/O 070 -949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S 070-857 40 06 , Jan-Anders
Nilsson, SEKO 073-422 23 40.

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-14.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Soldat/Sjöman

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat