arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sida söker utvärderare

 • Ort

  Sundbyberg

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 mars

 • Sök jobbet senast

  3 april

Om jobbet

Vill du vara med och utvärdera Sidas arbete? Trivs du med att projektleda kunskapsstudier och ha en rådgivande expertroll? Då kan jobbet som utvärderare vid Sida vara något för dig
Om jobbet
Som utvärderare vid Sida bidrar du till oberoende utvärdering av svenskt bistånd. Du projektleder Sidas centrala utvärderingar som görs av konsulter. Du ger råd och stöd till handläggare som beställer utvärderingar. Du arbetar i ett litet team, nära Sidas operativa avdelningar och ambassader.
Avdelningen för verksamhetsstöd har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om, juridik, upphandling, utvärdering, intern service, intern styrning och kontroll, korruptionsutredning, dokumentation och arkiv. Avdelningen har omkring 70 medarbetare.
Utvärderingsverksamheten ska bidra till målet om minskad fattigdom och förtryck genom användbara och tillförlitliga utvärderingar av Sidas verksamhet. Utvärderingsenheten planerar och beställer oberoende utvärderingar av Sidas insatser och ger råd och stöd om utvärderingar till handläggare vid Sidas operativa avdelningar och ambassader i partnerländerna. Vi stärker kunskap och lärande om utvärdering inom Sida genom utbildningar och samarbete med operativa avdelningar och stödfunktioner på myndigheten. Sida har en användarfokuserad utvärderingsansats. Alla utvärderingar genomförs i nära samarbete med användarna av utvärderingarna på Sida och utlandsmyndigheterna. Vi arbetar tätt ihop inom enheten. Arbetet kan innefatta resor i tjänsten, t ex möten med internationella utvärderingsnätverk och konferenser.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg
Arbetsuppgifter
Utvärderarens huvudsakliga arbetsuppgift är att projektleda Sidas centrala utvärderingar som görs av konsulter och ge råd och stöd till handläggare som beställer utvärderingar. Du kommer också att bidra till ökad kunskap och lärande om utvärdering vid Sida och ambassader.
Arbetsuppgifter
Planera och samordna Sidas centrala utvärderingar
Ge råd i utvärderingsfrågor till handläggare och chefer vid Sida och ambassader
Kommunicera utvärderingsresultat och sprida kunskap om utvärdering
Utveckla och förvalta utvärderingsansatser och utvärderingsmetoder
Identifiera strategiska utvärderingsbehov vid myndigheten
Föra dialog med utvärderingskonsulter
Medverka i arbetsgrupper inom myndigheten för, t ex lärande och analys
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom enheten

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav
Utbildning
Akademisk examen motsvarande minst master-nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Språk

God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift (C2)
Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift (C1)

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

Gedigen erfarenhet av och kunskap om utvärdering i komplexa verksamheter/miljöer, särskilt biståndsutvärdering
Erfarenhet av och god kunskap om utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete
Erfarenhet av rådgivande roll och att stödja lärande

Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du;
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Bidra till nytänkande och innovation
Ha förmåga att föra dialog evidens
Kunna använda olika analysverktyg
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap

För denna roll är det meriterande om du
Forskarutbildning/doktorsexamen med för tjänsten relevant inriktning
Fördjupade kunskaper inom utvärderingsteori och -metod, särskilt effektutvärdering
Fördjupade kunskaper inom kommunikation och facilitering av lärprocesser

Bra att veta

Befattningen avser en särskild visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2024-03-31. Tillträde snarast
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 87/23
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef, Lena Johansson de Château, 070-397 68 19
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Om Sida
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.
Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön