arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Senior jurist – arbeta med försäkrings- och pensionsfrågor

 • Yrkesroll

  Föredragande/Beredningsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

- Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning, Finansdepartementet
Har du ett särskilt intresse för och gärna erfarenhet av försäkrings- och pensionsområdet och vill vara med i utvecklandet av lagstiftningen på området? Då kan du vara rätt person för oss. Vi söker en jurist som vill arbeta i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens finansmarknadspolitik. Avdelningen präglas i hög grad av den förstärkta regleringen av de finansiella företagen och de finansiella marknaderna, den snabba utvecklingen på finansmarknaden, integrationen inom EU och globaliseringen av dessa marknader.

Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning ansvarar för framtagande av policy och lagstiftning som rör försäkring, tjänstepension, AP-fonderna och förvalet inom premiepensionen. Enheten, som består av 13 medarbetare, har också ansvar för myndigheter som är centrala för finansmarknaden: Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och AP-fonderna. Dessutom ansvarar enheten för framtagande av riktlinjer för statsskuldens förvaltning samt utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara knutna till försäkrings- och pensionsområdena. Det kan t.ex. handla om att utarbeta lagförslag som ska ingå i remisspromemorior, lagrådsremisser och propositioner och om att delta i förhandlingar på EU-nivå om förslag till nya regler. Många gånger kommer du också att ansvara för att ta fram underlag till avdelningens politiska ledning och tillsammans med enhets- och avdelningsledningen lämna råd till den. Du kommer att komma i kontakt med den reglering som styr försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och deras utländska motsvarigheter samt aktörer som driver försäkringsförmedling. Du kommer dock att ha ett särskilt ansvar för att arbeta med lagstiftningen som rör AP-fonderna, inbegripet Sjunde AP-fonden, som hanterar förvalet inom premiepensionssystemet, och löpande se till att den regleringens innehåll hålls aktuell och ändras i enlighet med regeringens politik på området. I ditt arbete kommer det också att ingå att sköta kontakter med andra departement i Regeringskansliet – samt med externa intressenter – i de frågor som enheten ansvarar för. När det gäller lagstiftningen som rör AP-fonderna och förvalet inom premiepensionssystemet kommer du att ha återkommande kontakter med pensionsgruppen, det politiska organ där frågor om den allmänna pensionen bereds.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Du har en juristexamen och minst fem års erfarenhet från arbete på pensionsområdet som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du arbetslivserfarenhet från statsförvaltningen ses det som meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet och kunskap om Regeringskansliets rutiner och processer samt av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du förväntas även ha goda kunskaper om försäkring, tjänstepension eller premiepension. Har du kunskaper om AP-fondernas och premiepensionssystemets rättsliga reglering ses som särskilt meriterande.

Dina egenskaper

Du har hög integritet kombinerad med en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vidare är du strukturerad och har en analytisk förmåga. Du kan snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar och sammanfatta, åskådliggöra och presentera dessa på ett pedagogiskt sätt. Från tid till annan bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress vilket ställer krav på att du är lugn, stabil och kan arbeta självgående inom givna tidsramar.

Övrigt

Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Tord Gransbo som är enhetschef, på 08-405 14 91 alternativt biträdande enhetschef Johan Hedberg, på 08-405 93 38. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Johan Backlund på 08-405 54 36. Fackliga kontaktpersoner är Mikaela Nilsson, Saco och Lotta Nordqvist, ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast söndagen den 29 november 2020.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Föredragande/Beredningsjurist

Lön

Individuell. Månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat