arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Senior handläggare till avdelningsstödet på Kommunikationsavdelningen

 • Yrkesroll

  Verksamhetsanalytiker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  8 juli

Om jobbet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om tjänsten

Avdelningsstödets uppgift är att stödja avdelningschefen och övriga chefer i att inrikta, planera, utveckla och följa upp kommunikationsavdelningens verksamhet.

I uppdraget ingår att samordna avdelningens löpande arbete och samverkan med övriga delar av myndigheten. Avdelningsstödet arbetar också med övergripande myndighets- och avdelningsuppdrag. Utöver detta ansvarar avdelningsstödet för beredning av ärenden, samordning av forskning samt av EU- och internationella frågor, förvaltning och utveckling av processer samt övergripande analys för avdelningen.

Avdelningsstödet är placerat på Enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap som är en av fyra enheter på MSBs kommunikationsavdelning. Avdelningsstödet består idag av en analytiker/funktionsansvarig, en verksamhetssamordnare och en administratör och växer i takt med att avdelningen växer.

Arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med övriga avdelningsstödet att vara ett stöd till avdelningschefen i genomförandet av avdelningens verksamhet, ansvara för den löpande samordningen på avdelningen och vara ett stöd till avdelningens enheter. Du kommer arbeta med strategiskt utvecklingsarbete på avdelningen.

Tillsammans med övriga i avdelningsstödet deltar du i planering och uppföljning på avdelningen. I arbetet kommer du att komma i kontakt med hela avdelningens verksamhet, liksom med övriga delar av myndigheten vilket ger dig en bred och djup kunskap om MSB:s samlade arbete.

Avdelningsstödet utgör en mindre grupp som arbetar tätt ihop. Arbetet i avdelningsstödet är ett lagarbete. Ansvaret för olika processer och frågor kan skifta från år till år, men arbetet bygger hela tiden på att gemensamt stödja varandra. Utöver de fasta processerna kommer du också att stödja avdelningschefen och övriga delar av avdelningen i att hantera inkomna uppdrag och frågor.

Din kompetensprofil:

Du har:

- relevant akademisk utbildning inom kommunikation, statsvetenskap eller journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. 
- minst 3 års erfarenhet av och kunskap om offentlig förvaltning och myndighetsutövning.
- minst 3 års erfarenhet av strategiskt eller inriktande arbete och att utgöra stöd till chefer.
- du har arbetat med att ta fram och utveckla rutiner och processer.  
- mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:


- erfarenhet av arbete med risk- och kriskommunikation. 
- arbetat med analys och/eller med att ta fram statistik.
- erfarenhet av att arbeta i olika typer av verksamheter med planering, uppföljning, processutveckling, styrning, förbättring och stöd till chefer och medarbetare. 
- erfarenhet av arbete med civilsamhället tex genom någon frivilligorganisation. 

Som person är du självgående, analytisk, strategisk och kommunikativ. Du är strukturerad och har förmåga att ha ett helhetsperspektiv. Du ska enkelt kunna sammanfatta komplexa frågor och kunna sätta samman avdelningsdokument utifrån flera olika underlag. Du gillar att jobba prestigelöst tillsammans med andra för att nå resultat men kan också driva processer och andra uppgifter på egen hand. Du gillar att skapa ordning och reda omkring dig och du är resultatorienterad.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt hur du kompletterar den redan befintliga gruppen.

Om anställningen

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap. Enhetens uppgift är att samordna berörda aktörers arbete mot terrorism och antagonistiska hot i offentliga miljöer för ökad trygghet och säkerhet genom att ta fram vägledningar för skyddsåtgärder. I uppgiften ingår också riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. 
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare och MSB tillämpar provanställning om 6 månader. Tillträde sker efter överenskommelse. 

Ort: Stockholm


Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Stefan Anering. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/105. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Verksamhetsanalytiker

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning