arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Senior farmakokinetiker

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Farmaceut/Apotekare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vårt löfte till dig, varandra och alla våra intressenter är öppenhet, professionalism och proaktivitet. Vi vill ge dig goda förutsättningar för balans i livet och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. Vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande semester och föräldrapenningtillägg. 

Beskrivning av enhet/verksamhet
Vi söker en ämnesområdesutvecklare inom området farmakokinetik. Ämnesområdet ingår som en del av det vetenskapliga utredningsarbetet vid ansökan om godkännande av läkemedel, ansökan om klinisk prövning, vid vetenskaplig rådgivning till läkemedelsföretag och i riktlinjearbetet som utförs i samverkan mellan de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Som ämnesområdesutvecklare i farmakokinetik svarar du för ett kvalificerat vetenskapligt och regulatoriskt expertstöd inom farmakokinetik genom att arbeta i nära samverkan med utredare och linjechefer inom berörda enheter, terapiområdesansvarig samt med övriga ämnesområdesansvariga/ämnesområdesutvecklare. Befattningen är placerad inom enheten för Vetenskapligt stöd och innefattar inte något personalansvar.

Arbetsuppgifter

Som ämnesområdesutvecklare har du gedigen vetenskaplig sakkunskap inom farmakokinetik och svarar för att verkets beslut och rådgivningar har god vetenskaplig och regulatorisk standard. En av huvuduppgifterna är den vetenskapliga kvalitetssäkringen inom ämnesområdet, där du förväntas ta en aktiv och ledande roll i diskussionen inom utredargruppen, bidra till den verksövergripande operativa kvalitetssäkringen genom att både ha ett helhetsperspektiv och representera ämnesområdets syn samt att svara för vetenskapligt och regulatoriskt stöd i det dagliga utredningsarbetet på individnivå. I arbetsuppgifterna ingår också utredningsarbete.

Du förväntas vara aktiv i omvärldsbevakningen inom ämnesområdet i samverkan med gruppen och vara ett stöd till ansvarig linjechef så att strategierna kan omsättas i det löpande arbetet. Vidare ingår att i samverkan med ansvarig linjechef svara för analys av kompetensförsörjningsbehoven inom ämnesområdet vilket även inkluderar att bidra med kompetensutvecklingsaktiviteter för utredargruppen. Du är ett stöd i diskussioner om nivåstrukturering samt i utvecklingen av arbetssätt och processer. Vid behov kan stöd i det normativa utvecklingsarbetet ingå. Utöver uppgifter som ingår i rollen som ämnesområdesutvecklare kan även andra arbetsuppgifter som enheten svarar för komma att ingå.

Utbildning och erfarenhet

Du har apotekarexamen eller motsvarande grundutbildning. För befattningen krävs god vetenskaplig sakkunskap. Forskarutbildning och vetenskaplig aktivitet av relevans för ämnesområdet samt erfarenhet av läkemedelsutveckling/värdering är meriterande. Regulatorisk kompetens och god förmåga till vetenskapliga bedömningar i frågor som rör läkemedels farmakokinetik är meriterande.

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att leda och driva vetenskapliga frågor, att kommunicera ditt kunnande och att entusiasmera medarbetare. Du känner starkt engagemang för att utveckla individer och grupper såväl som processer och arbetssätt. En utåtriktad läggning i kombination med mycket god samarbetsförmåga är nödvändiga egenskaper. Dessutom behövs förmåga att prioritera, ett strukturerat arbetssätt i kombination med ett strategiskt tänkande och förståelse för det egna ämnesområdets betydelse i den totala verksamheten. Du bör ha lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Du förväntas agera i enlighet med den statliga värdegrunden och Läkemedelsverkets medarbetarpolicy.

Sista ansökningsdag: 2019-05-31
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Vetenskapligt stöd
Diarienummer: 2.4.1-2019-028244

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Kontakt

Du välkommen att kontakta enhetschef Maria Szirmai. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se