arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Senior åklagare inom avdelning nordöst

 • Yrkesroll

  Åklagare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.

Vi söker en senior åklagare som vill arbeta för hela avdelning nordöst som innefattar en ekobrottskammare i Uppsala, en i Linköping och en i Umeå. Kammaren i Umeå har också kontor i Sundsvall och kammaren i Linköping har även kontor i Örebro. Som senior åklagare kommer du att arbeta med ärenden från samtliga kammare inom avdelningen. Det innebär att du dels kommer att vara förundersökningsledare i ärenden som utreds av medarbetare på olika geografiska orter, dels att du kommer att vara sessionsåklagare i egna eller redan instämda mål i olika tingsrätter och hovrätter inom hela nordöst.

Din fysiska placeringsort är på någon av ekobrottskamrarna i Uppsala, Linköping eller Umeå varvid du arbetsleds av aktuell kammarchef som kommer att ha ett nära samråd med övriga orters kammarchefer gällande fördelning av ärenden.

Arbetsuppgifter


På en ekobrottskammare arbetar åklagare, poliser, utredare inom bl.a. revision och analys samt administratörer. Utredningarna bedrivs i arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. Tillsammans arbetar de olika kompetenserna i team utifrån uppdraget att effektivt utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Åklagaren driver förundersökningen från det att ett ärende inkommer och förundersökning inleds till att ärendet avslutas.

Som senior åklagare förväntas du arbeta med alla förekommande ärenden och du tar ett stort ansvar för hela kammarens verksamhet och resultat, även utanför den egna roteln. Som senior åklagare delar du med dig av din kompetens i vardagen. Som senior åklagare inom nordöst kan du behöva arbeta med redan pågående förundersökningar samt läsa in redan instämda mål. Det kan även bli aktuellt med resor inom hela området för det fall en rättegång inte kan genomföras via videolänk.

För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så arbetar du i enlighet med myndighetens chefs- och medarbetarpolicy,  EBM-modellen

Kvalifikationer

Du är eller har varit senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten
Du har tidigare erfarenhet av ärenden gällande ekonomisk brottslighet, annan näringslivsrelaterad eller förmögenhetsrättslig brottslighet
Du är trygg i åklagarrollen och har stor skicklighet i yrkets olika delar
Du har förmåga att driva komplicerade utredningar på ett effektivt sätt
 

Vid bedömningen av skickligheten beaktas såväl åklagarerfarenhet som annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som är relevant för arbetet som åklagare. Vidare kommer vi vid skicklighetsbedömningen ta hänsyn till förmågan att leda förundersökningar, processföring samt juridisk kunskap.

 

Meriterande


erfarenhet av utredningar avseende organiserad brottslighet
erfarenhet av att använda hemliga tvångsmedel
erfarenhet av utredningar med internationell anknytning
god digital kompetens och förmåga att ta till sig nya program och system
erfarenhet av brottsutbytesfrågor och obeståndsjuridik
 

Egenskaper


Du har god förmåga att samverka och skapa resultat tillsammans med andra. Du är en god lyssnare och har förmåga att ta till dig av olika perspektiv. Du har en pedagogisk förmåga och kan förklara komplex materia på ett förståeligt sätt. Du har en god analytisk förmåga, gör väl avvägda bedömningar och visar mod och integritet i ditt beslutsfattande. Du efterfrågar och tar till dig av både positiv och utvecklande feedback och strävar efter att utvecklas. Du uttrycker tydliga ståndpunkter i olika frågor men är beredd att anpassa dig utifrån helhetens bästa.

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Om anställningen


Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Uppsala, Linköping/Örebro eller Umeå/Sundsvall. Vi tillämpar individuell lönesättning. Önskat tillträde i maj 2023 eller efter överenskommelse. Svenskt medborgarskap är ett krav.

För dig som arbetar inom åklagarväsendet inhämtar vi vitsord från nuvarande chef och eventuellt ytterligare en tidigare chef. Vill du som sökande att andra vitsord inhämtas får du själv ombesörja detta. Dessa ska bifogas ansökan senast en vecka efter ansökningstidens utgång. Vitsord som önskas bifogas efter ansökningstidens utgång skickas till  personalfunktionen@ekobrottsmyndigheten.se .

Information om anställningen lämnas av kammarchefen i Uppsala, Eva-Lotta Johansson tfn 010-562 94 65.  

Fackliga företrädare för Saco-S John Keränen tfn 010-562 92 23, för ST Karin Hallström Norberg 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask tfn 010-563 87 10.

Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan!” senast den 6 december 2022.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Åklagare

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid Fast