arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Senior Advisor

 • Yrkesroll

  Landskapsarkitekt

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  13 oktober

Om jobbet

Enheten för samverkan och utveckling 
Tankesmedjan Movium finns vid SLU och arbetar med stadens utemiljö som resurs för hållbar stadsutveckling. Movium bidrar till att utveckla och kommunicera kunskap om urbana landskap och utemiljöns betydelse i hållbar planering, gestaltning, anläggning och förvaltning av städer. Movium har uppdrag från regeringen och fakulteten att utveckla samverkan med det omgivande samhället samt stödja samverkan inom och mellan SLU:s respektive LTV:s forskning, utbildning och miljöanalys.

Movium finns vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap och ingår i enheten för samverkan och utveckling där också SLU:s framtidsplattform SLU Urban Futures finns. Tankesmedjan Movium och SLU Urban Futures ingår också i SLU Landskap som är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet.

Arbetsuppgifter:

Samhället står inför ett stort omställningsarbete, med komplexa utmaningar som kräver ett integrerat arbete mellan olika kunskapsområden och aktörer, såväl inom akademi som bransch. För att bidra till omställningsarbetet avser Tankesmedjan Movium, i direkt samarbete med SLU Urban Futures, prototyputveckla en modell med metoder och förhållningssätt för avancerad analys- och syntesverksamhet i transdisciplinär kunskapsutveckling, inspirerad av design thinking. Vi söker därför en Senior Advisor med ansvarsområde att i samarbete med Tankesmedjan Movium och SLU Urban Futures prototyputveckla en arbetsmodell för kreativ analys- och syntesverksamhet - tillsammans med kollegor inom SLU Landskap - för kunskapsutveckling kring komplexa frågor om stadslandskapets utveckling, gestaltning och förvaltning.

Kvalifikationer:

Sökande till tjänsten ska ha högskoleexamen inom ett relevant område, exempelvis landskapsarkitektur, arkitektur, eller annan miljögestaltande disciplin med designinriktning.

Sökande ska ha varit aktiv inom ämnesområde urban design, med transdisciplinär forskning och transformative pedagogik som metod och verktyg för hållbar stadsutveckling. Den sökande förväntas ha ett gott kontaktnät i såväl bransch, akademi som offentlig sektor.

Sökande bör ha ett brett perspektiv på hållbar utveckling, gärna med internationella utblickar och erfarenheter.

Mycket god och dokumenterad erfarenhet i fråga om tvärvetenskaplig eller tvärsektoriell samverkan är ett krav.

God kommunikationsförmåga i svenska och engelska är ett krav, både i vetenskaplig och populärvetenskaplig skrift och tal, liksom förmågan att självständigt skapa och underhålla kontaktnätverk.

Att kunna företräda SLU och ämnesområdet när så krävs är också ett krav.

Ett inkluderande arbetssätt och en förmåga att sätta det egna arbetet i relation till övrig verksamhet inom Tankesmedjan Movium, Framtidsplattformen SLU Urban Futures och övriga SLU är av betydelse.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:

Huvudort Alnarp, kan komma att kompletteras med tidvis, planerad placering på Ultuna

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

60-100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-27.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Landskapsarkitekt

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat