arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef till Polisens administrativa center, lön, HR-Direkt, Linköping

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juli

 • Sök jobbet senast

  24 augusti

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A381.548/2020 jobb.chef@polisen.se

Om jobbet

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning som stödjer Polismyndighetens kort- och långsiktiga mål. Ansvaret omfattar strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och rådgivning inom hela HR-området som till exempel utbildningsfrågor, rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor, arbetsmiljö, förhandlings- och arbetsrättsliga frågor samt ledar- och medarbetarskapsfrågor.
HR Direkt är en enhet inom HR avdelningen med uppdrag att tillhandahålla nationell rådgivning till chefer samt säkerställa rekrytering och bemanning, lön och pension. HR Direkt har totalt 242 medarbetare och består av tre sektioner, varav sektionen PAC (Polisens administrativa center, lön) har 75 anställda med placering i Linköping.
Till Polisens administrativa center, lön söker vi nu en sektionschef som tillsammans med medarbetare och chefer ska säkerställa Polismyndighetens löneutbetalningar samt nationell pensionsadministration. Du är direkt underställd enhetschefen för HR Direkt och del av dennes ledningsgrupp. I ledningsgruppsarbetet behöver du ha förmåga att driva verksamheten inom enheten framåt utifrån ett helhetsperspektiv. Du leder även sektionens ledningsgrupp som består av 5 direktrapporterande gruppchefer.
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av att driva och leda genom egna underställda chefer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av strategiskt arbete med löne- och avtalsfrågor i större och/eller komplexa organisationer.
Som chef för Polisens administrativa center, lön, HR-direkt, HR-avdelningen
ska du
tillsammans med ledningsgruppen ansvara för Polismyndighetens nationella löneutbetalningsprocess. Inom sektionen ligger också pensionsadministration, support till Polismyndighetens medarbetare i lönefrågor samt administration/förvaltning av lönesystemet
tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i ledningsgruppen för HR-Direkt samt leda ledningsgruppen för Polisens administrativa center, lön
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
företräda Polismyndigheten i för verksamheten relevanta frågor vid samarbete med övriga myndigheter såsom bl.a. Riksrevisionen, Skatteverket och Säkerhetspolisen

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

akademisk utbildning eller för funktionsområdet annan relevant utbildning
ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

det är meriterande om du har

erfarenhet av arbete med löne- och avtalsfrågor i större och/eller komplexa organisationer
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet

besitter du
förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen på www.polisen.se
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av enhetschef, Pernilla Rosengren Johansson, 076- 144 24 28
Information om rekryteringsprocessen lämnas av, HR-konsult Charlotte Ryrberg, 010-563 64 31 (från vecka 32)
Fackliga företrädare
Fredrik Bergh, Saco-S, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid HR-Direkt, Polisens administrativa center, lön
Tjänsten är placerad i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 augusti 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A381.548/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A381.548/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se