arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef till enheten Omprövning

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Enhetens uppdrag

Rättsavdelningens uppdrag är att ansvara för rättslig styrning, rättsligt stöd och regelefterlevnad.

Enheten Omprövning är en av sju enheter på Rättsavdelningen och finns lokaliserad i Östersund.
Vårt huvuduppdrag är att utreda och fatta beslut i myndighetens omprövningsärenden, i enhetens arbete ingår också att granska, analysera, återkoppla och återrapportera insikter och lärdomar av fattade beslut.
Vi bidrar även i avdelningens arbete kring rättsliga ställningstaganden och ansvarar även för att överlämna överklaganden av myndighetens beslut till förvaltningsdomstol. Enheten består idag av drygt 50 kvalificerade handläggare och handläggare fördelat på tre sektioner.

Vem söker vi

Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar.
Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet.
Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling.
Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

Kvalifikationer 
 •     Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) minst 6 månader inom Arbetsförmedlingens verksamhet.

Eller:

 •     Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram Eller:
•     Aktuell erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhet- och personalansvar från annan organisation minst 1 år

Övriga meriter för tjänsten

 •     Erfarenhet av ledarskap inom statlig myndighet
•     Erfarenhet av ledarskap inom området rättslig styrning, rättsligt stöd och regelefterlevnad

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:
 •     Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
•     Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 •     Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring
Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:
 •     Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
•     Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
 •     Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande

 Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Östersund.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.
Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

 Välkommen med din ansökan senast 2022-11-30
Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)
Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning