arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef till dokumentenheten

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

Vill du leda medarbetare och utveckla verksamheten i ett uppdrag som bidrar till samhällsnytta? Som chef i första linjen har du en viktig roll i vår förändringsresa.

Du är en kommunikativ ledare som är öppen för nytänkande och visar tillit till medarbetarnas förmågor.

Om jobbet

Som sektionschef på dokumentenheten innebär ditt arbete att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer upp arbetet på sektionen så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Arbetet sker i nära samarbete med övriga sektionschefer då sektionens arbete går över sektionsgränser. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande samt skapar förutsättningar till förändring och utveckling som leder till resultat och god arbetsmiljö.

Du har personal- och budgetansvar för sektionen, men även verksamhetsansvar för delar som kan sträcka sig över andra sektioner och även enheter som bidrar i utförandet av arbetsuppgifterna. Du ingår i dokumentenhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.

Dokumentenheten skapar förutsättningar för en effektiv och rättssäker dokumenthantering oavsett format genom att ta fram och utveckla rutiner, regelverk och praktisk hantering. Enhetens arbete ska bedrivas för att ge så bra möjligheter som möjligt för digitalisering av dokumenthantering. Enheten ansvar för inkommen handling (post), registrering (diarieföring) och arkiv.

Vi är cirka 240 medarbetare fördelade på 10 sektioner och 30 orter. Placeringsort för tjänsten är Göteborg. Sektionen omfattar fler orter än Göteborg.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:


- kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
- visa tillit till medarbetarnas förmågor och främja ett aktivt medarbetarskap
- vara stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll
- kunna leda och fatta beslut
- driva arbetet mot uppställda mål
- visa mod i ledarskapet genom att vara öppen för nytänkande
- leda utveckling och lärande genom att skapa förutsättningar och engagemang
- ha helhetssyn.

Du ska även ha:


- högskoleexamen om minst 120p/180p, alternativt annan för tjänsten relevant utbildning
- aktuell ledarerfarenhet
- flerårig erfarenhet av dokumentarbete i offentlig förvaltning.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av att ha medarbetare på distans och använda olika tekniska lösningar för att kommunicera i det arbetet.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning.

https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs.4.18e1b10334ebe8bc80004.html kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.