arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef till analysenheten

 • Ort

  Solna

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Vill du vara med och utveckla Skatteverkets analysverksamhet? Inom Skatteverket bildas en ny avdelning för ekonomi, strategisk styrning och analys.

Som sektionschef har du en viktig roll i vår förändringsresa. Du är en kommunikativ ledare som är uppmuntrar till samarbete, nytänkande och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och god arbetsmiljö. 

Om jobbet

Du är sektionschef på analysenheten och leder, planerar, utvecklar och följer upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetens mål. Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för att genomföra attitydundersökningar, förtroendemätningar samt för att utveckla analyserna av slumpkontrollerna som syftar till att mäta skattefelet. Till sektionens ansvarsområden hör också statistiken på webbplatsen, månadsstatistik och prognosunderlag som skickas till Finansdepartementet och andra myndigheter samt att besvara frågor från statistikanvändarna. Du är personalansvarig för ca tio statistiker/analytiker. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp där du har en viktig roll i att bygga upp Skatteverkets analysverksamhet. I din roll företräder du Skatteverket både internt och externt och arbetar ständigt för ett fortsatt högt förtroende för myndigheten.

Som sektionschef hos oss utvecklas du som ledare och person genom omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Du leder och utvecklar du medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta. Du har en viktig roll i Skatteverkets förändringsresa och leder medarbetare i en organisation där vi ska visa tillit till varandras förmågor och ge varandra handlingsutrymme. Som sektionschef har du mandat, ansvar och förtroende att skapa förutsättningar för resultat, utveckling och god arbetsmiljö. 

Du är chef för analyssektion 2 på analysenheten. Sektionen har medarbetare på flera orter i landet. Placeringsort är Solna.  

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:


- ha en god analysförmåga och vara noggrann
- driva arbetet mot uppställda mål
- kunna leda och fatta beslut
- vara stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll
- kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
- visa tillit till medarbetarnas förmågor och främja ett aktivt medarbetarskap
- visa mod i ledarskapet genom att vara öppen för nytänkande
- leda utveckling och lärande genom att skapa förutsättningar och engagemang
- ha strategisk förmåga och helhetssyn.

Du ska även ha:


- en filosofie kandidat- eller magisterexamen inom statistik, nationalekonomi eller system/datavetenskap 
- erfarenhet av arbete med enkätundersökningar och analys av stora datamängder
- aktuell erfarenhet av att leda liknande arbete
- aktuell chefserfarenhet

Det är önskvärt att du har erfarenhet från statistik- och analysarbete vid en annan myndighet.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning.

https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs.4.18e1b10334ebe8bc80004.html kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Kontaktpersoner

Eva Samakovlis, enhetschef

eva.samakovlis@skatteverket.se


Annika Kjerrman, hr-specialist rekrytering

010-574 96 14 (tillgänglig 8/7-12/7 samt 12/8)