arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef SLU IT-infrastruktur

 • Yrkesroll

  Driftchef, data

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

IT-avdelningen
IT-avdelningen vid SLU söker en ny Sektionschef IT - Infrastruktur som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld.
IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, såsom systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.
SLU:s IT-avdelning är involverade i varierade och utvecklingsinriktade forskningsprojekt, alltifrån viltspårning till system för SLU:s nya forskningsfartyg. I många av projekten är IT ett viktigt verktyg för att nå framgång, vilket ställer krav på kreativitet kring nya lösningar, men också erfarenhet kring standardisering, effektivisering och säker lagring.

Arbetsuppgifter:

Som sektionschef IT-infrastruktur ansvarar du för att upprätthålla en stabil, säker och ändamålsenlig infrastruktur för SLU. Inom området ingår all infrastruktur som levereras från SLU IT och inkluderar både egen hårdvara och infrastruktur i molntjänster. De kommande åren finns det ett stort behov av att modernisera infrastrukturen och införa moderna arbetsprocesser. Detta kommer medföra ett antal projekt och förändringsuppdrag.
I rollen ingår både det dagliga leveransansvaret för den egna sektionens leveranser samt att samverka och driva ständiga förbättringar med både andra delar av IT och SLU:s övriga verksamheter.
I rollen ingår även att vara en del av SLU:s IT ledning och gemensamt med de övriga sektionscheferna och IT direktören ta ansvar för hela IT organisationen. De övriga sektionerna är Projektkontor, IT-utveckling samt IT Support (som även hanterar digital arbetsplats).
Inom sektionen finns tre grupper med följande uppdrag:
IT-plattform: Upprätthåller och utvecklar IT plattformar för SLU
Nät och IT-säkerhet: Upprätthåller och utvecklar nätverkslösningar för SLU samt ansvarar för det systematiska IT säkerhetsarbetet inom SLU.
Intern IT: Upprätthåller och utvecklar system och lösningar för användning i huvudsak inom IT, exempelvis katalogtjänst (AD), identitet federeringar och integrationer.

Kvalifikationer:

För att kunna leda sektionen på ett effektivt sätt är det viktigt med god kännedom och fleråriga praktiska erfarenheter/ kunskap inom följande områden:

Krav

 • Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan civilingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som SLU bedömer relevant
 • Chefserfarenhet av operativt ledarskap med personal- och budgetansvar inom IT-området
 • Leda långsiktigt och hållbart förändringsarbete
 • Lednings och styrgruppsgruppsarbete
 • IT service management
 • ITIL
 • Förvaltningsmodeller
 • Arkitekturarbete avseende IT infrastruktur
 • Kravställande vid IT-upphandlingar
 • Systematiskt IT säkerhetsarbete
 • Molninfrastruktur.

Meriterande

 • ITIL certifiering
 • Bemanningsplanering
 • In försäljning av IT tjänster
 • Prissättning av IT tjänster
 • Framtagande av avtal
 • Leverantörsstyrning
 • Erfarenhet av att ha varit chef för chefer
Efter de grundläggande kvalifikationskraven kommer stor tonvikt att läggas på personliga egenskaper och personlig lämplighet. Som chef/ledare är du prestigelös och drivande. Du är självgående, strukturerad och kan arbeta under stress. Du har en relationsskapande och samarbetsorienterad grundinställning och du är motiverad av förbättringsarbete och strategiska utvecklingsfrågor. Du har ett starkt engagemang för forskning och innovation. 

Placering:

Uppsala eller Umeå

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-04-14.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Driftchef, data

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat