arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef järnväg

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  21 november

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch?

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.Sektionschef järnväg


Som sektionschef har du personal-, verksamhet och budgetansvar för en av våra fem sektioner inom Trafikledning järnväg.Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Rollen innebär att du är första linjens chef och har personalansvar för cirka 30 medarbetare. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga, och ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag.Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning både vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med medarbetarna förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga verksamhetsområden inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.Din sektion består av engagerade medarbetare som arbetar treskift, dygnet runt, året runt. Bland dina utmaningar finns att arbeta med gruppdynamik, sammanhållning och förändringsarbete i en arbetsgrupp som sällan har möjlighet att träffas i sin helhet.

Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många människors vardag. I samråd med enhetschefen och övriga sektioner leder, styr och utvecklar du sektionens 24/7-verksamhet. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och företräder sektionen både internt och externt. Du har personal-, budget- och resultatansvar för sektionen.Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.Vi söker dig som
 • har dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar

 • har erfarenhet av att arbeta i operativ verksamhet som bedrivs dygnet runt, året runt

 • har erfarenhet av/ kunskap om ledning av yrkesutbildning och kontinuerlig fortbildning

 • har svenskt medborgarskap och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skriftDet är meriterande om du har erfarenhet av säkerhetsfrågor inom ett för arbetet relevant områdeSom chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Kontaktpersoner

Maria Hasslund

0101231877


via webb