arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef inköp, Solna

 • Ort

  Solna

 • Yrkesroll

  Administrativ chef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

Det vi gör på Skatteverket har betydelse för företagaren, individen, andra myndigheter, samhällsfunktioner och Sverige. Vi ska skapa förutsättningar i kundens vardag och underlätta med digitala tjänster. Vår övergripande ambition är att Skatteverket ska fortsätta att ligga i framkant och vara ett föredöme inom svensk statsförvaltning. Framtiden är inget som ska upptäckas utan något vi gemensamt, tillsammans med andra, är med och skapar. Vi har stora möjligheter att göra skillnad.

Inköpsenheten på Skatteverket stödjer verksamheten genom att på ett effektivt, användarvänligt och korrekt sätt se till att rätt varor och tjänster upphandlas och avropas. Inköpsenheten ansvarar för och driver inköpsverksamheten affärsmässigt genom kategoristyrning och i enlighet med gällande regelverk. Lagen om offentlig upphandling gäller de flesta av Skatteverkets upphandlingar.

Inköpsenheten har en mycket aktiv samverkan och ett nära samarbete med övrig verksamhet inom avdelningen och med andra delar av Skatteverket samt med Kronofogdemyndigheten och Valmyndigheten. Inköpsarbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med verksamheten, med allt från behovsinventering till uppföljning och analys. Vårt utvecklingsarbete har stort fokus på kategoristyrning, innovation och digitalisering. Inköpsenheten består av cirka 40 medarbetare fördelade på tre sektioner och huvudsaklig geografisk placering är i Solna. Enheten behöver nu förstärkas med ytterligare två sektionschefer.

Dina arbetsuppgifter som sektionschef på inköpsenheten innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer upp arbetet på sektionen så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande samt skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du bidrar och medverkar i Skatteverkets utvecklingsarbete.

Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och leder samt driver arbetet på sektionen. Du ingår i inköpsenhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten. Placeringsort för tjänsten är Solna.

Vi erbjuder dig en arbetsplats

 • med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
 • som är till nytta för medborgare och företag
 • med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
 • som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
 • med förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Vi söker dig som

 • har relevant högskoleutbildning om 120p/180p alternativt annan för tjänsten relevant utbildning
 • har flerårig erfarenhet av inköpsarbete i offentlig förvaltning
 • har aktuell ledarerfarenhet med erfarenhet från arbete i ledningsgrupp
 • erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete
 • har ett tillitsbaserat och coachande ledarskap, helhetssyn och ser värdet av dialog, förankring och samverkan
 • är utvecklingsorienterad och nytänkande
 • har en mycket god förmåga att kommunicera
 • är resultat- och målinriktad med förmåga att leda, delegera och fatta beslut
 • är trygg och stabil som person och i din yrkesroll.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledning inom kategoristyrning i offentlig förvaltning. Det är även meriterande att ha erfarenhet av att leda på distans.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och för anställning krävs ett godkänt resultat.

Anställningen är tillsvidare men uppdraget och förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat.

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess?

Kontaktpersoner

Thomas Lindström, Tf enhetschef inköp

010-5749299


Helen Hellsten, HR specialist

010-5744063


Eva Eriksson, Facklig kontaktperson SACO

010-5748474


Viking Hermén, Facklig kontaktperson ST

010-5748013