arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef, folkbokföring

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Vill du utveckla medarbetare och få dem att växa med ansvar? Vill du vara med och bidra till tillitsbaserat ledarskap? Som sektionschef inom folkbokföring har du möjlighet att vara en del av Skatteverkets nya inriktning

Om jobbet

Dina arbetsuppgifter som sektionschef innebär att du, utifrån en tydlig arbetsgivarroll, leder, planerar och följer upp arbetet så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen.

Du driver utvecklingen i linje med Skatteverkets inriktning tillsammans med medarbetarna och du ser digitaliseringens möjligheter. Du har tydligt kundfokus och identifierar behov av nya arbetssätt och metoder. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande. Du skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du ingår i enhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.

Som sektionschef hos oss leder och utvecklar du medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta. Du har en viktig roll i Skatteverkets förändringsresa och leder medarbetare i en organisation där vi ska visa tillit till varandras förmågor och ge varandra handlingsutrymme. Du utvecklas som ledare och  person genom omväxlande och utmanande arbetsuppgifter.

Du är chef för folkbokföringssektion 6 Västerås vid folkbokföringsenhet mitt inom Skatteverkets folk- och fastighetsavdelning. Sektionen har för närvarande 16 medarbetare.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:


- kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
- visa tillit till medarbetarnas förmågor och främja ett aktivt medarbetarskap
- vara stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll
- kunna leda och fatta beslut
- driva arbetet mot uppställda mål
- visa mod i ledarskapet genom att vara öppen för nytänkande
- leda utveckling och lärande genom att skapa förutsättningar och engagemang
- ha helhetssyn.

Du ska även ha:


- en högskoleutbildning om 120p/180hp alternativt ha flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig verksamhet

Det är önskvärt att du har flerårig aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar, gärna från offentlig verksamhet.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år.

https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs.4.18e1b10334ebe8bc80004.html kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.