arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef digital projekthantering i Stockholm

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt är Trafikverket med och bygger ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling. Vi ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Flera av våra projekt går nu in i genomförandefas och kommer att växa. För att kunna bedriva dem på ett effektivt sätt krävs specialistkompetenser, ny teknik och smarta arbetssätt. Därför utvecklar vi nu avdelningen för Teknik, Miljö & Fastighet genom att bland annat ge bättre förutsättningar för ledarskapet och samla kompetenser. Syftet är att ge projekten ett utökat stöd som agerar proaktivt.Avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet kommer att bestå av fem enheter som tillhandahåller specialistkompetens inom anläggning, digital projekthantering, fastighet och avtal, installation och miljö. Vi ger projekten stöd i framtagande av såväl den fysiska som den digitala anläggningen. Avdelningen har idag ca 200 anställda och ca 100 resurskonsulter. Som ett led i utvecklingsarbetet inför vi nu en ny organisation för avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet.Sektionschef digital projekthantering i Stockholm


Som sektionschef är du första linjens chef med personal- verksamhets- och budgetansvar för ca 10 medarbetare.  Dina specialister arbetar inom teknikområdena datasamordning och BIM. Medarbetarna är placerade i öst och norr med koncentration i Stockholm.Sektionens uppdrag är att ge specialiststöd till verksamhetsområdets olika projekt och att arbeta med projektförberedande utvecklingsarbete. Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer på enheten samt ett antal teknikstrateger. Du samarbetar med andra kolleger i ledningsgruppen och säkerställer att verksamheten har en god framtida teknikutveckling och en hög kompetens hos våra specialister.Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. I rollen som sektionschef ingår också att du stödjer projekten med specialistkunskap i olika omfattning.Du ansvarar för att leda och styra sektionen mot satta mål och överenskomna leveranser. En viktig del för att lyckas med detta är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt. Genom att ha täta dialoger med projekten vet du vad de behöver innan de behöver det. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant.Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör med teknisk inriktning eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har yrkeserfarenhet av något eller några av sektionens teknikområden. Du har erfarenhet och intresse av utveckling och förändringsarbete.Det är meriterande om du har kvalificerad yrkeserfarenhet från infrastrukturprojekt och om du har erfarenhet av att leda andra. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.Du brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor. Du motiveras av att leda, åstadkomma resultat tillsammans med andra och bidra till att de kan växa och utvecklas. Genom att inspirera och involvera skapar du engagemang och delaktighet, viktiga förutsättningar inte bara för att vi skall nå våra mål utan också för utvecklingen av verksamheten, dina medarbetare och dig själv. Skicklighet i att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Det innebär bland annat att det är av stor vikt att du är närvarande i ditt ledarskap och öppen för andras tankar och idéer. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde.Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket kräver hög integritet och att du delar Trafikverkets värderingar. Vi förväntar oss att alla våra chefer har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Kontaktpersoner

Hamid Rezaie

0101232789


via webb