arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

SBU söker informationsspecialist vikariat

 • Yrkesroll

  Informationsspecialist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 augusti

 • Sök jobbet senast

  4 september

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. SBU 2019/458 registrator@sbu.se

Om jobbet

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en statlig myndighet som tar fram kunskapsunderlag för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Målet är ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur sjukvården och socialtjänsten ska bedrivas. På SBU:s kontor i centrala Stockholm arbetar idag cirka 80 personer, varav merparten är disputerade forskare. Ytterligare runt 250 experter medverkar i SBU:s projekt. BeskrivningVi söker en vikarie på 12 månader för en av våra fyra informationsspecialister med start i november 2019. Tjänsten är placerad vid utvärderingsavdelning 3 som leds av Jenny Odeberg. Som informationsspecialist vid SBU arbetar du med litteratursökningar till SBU:s olika projekt, tillsammans med övriga projektmedlemmar. SBU:s projekt genomförs vanligtvis tillsammans med både en intern projektgrupp samt en externt tillsatt sakkunnig grupp som varierar beroende på ämnesområde. Vidare förväntas du som informationsspecialist hos oss att aktivt medverka kring metodutveckling som rör olika moment i litteratursökningen kopplat till SBU:s produkter. Kvalifikationer Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande utbildning.Erfarenhet av att arbeta med litteratursökning till forskningsprojekt, alternativt erfarenhet av arbete som informationsspecialist eller bibliotekarie på ett forsknings-, special- eller sjukhusbibliotek.Goda kunskaper i svenska och engelska.God kännedom om vetenskapliga databasers innehåll (t.ex. PubMed, Embase, Sociological Abstracts).God kunskap om sökteknik och söklogik. Meriterande Erfarenhet av litteratursökning till systematiska översikter eller andra typer av kunskapssammanställningar.Erfarenhet av arbete med metod- eller kvalitetsutveckling inom vetenskaplig informationsförsörjning.God pedagogisk förmåga, gärna med erfarenhet av undervisning inom informationssökning, då det ingår i arbetsuppgifterna att förklara och diskutera litteratursökningsfrågor med projektgrupper.Erfarenhet av referenshanteringsprogram t.ex. EndNote.Erfarenhet av arbete med frågor med anknytning till ett eller flera av följande områden: medicin, omvårdnad eller socialt arbete. Personliga egenskaper Som person ser vi att du är strukturerad och har lätt för att samarbeta. Omfattning och tillträde Föräldravikariat (100 %) på 12 månader med start i november 2019. Vid likvärdiga meriter kan de sökande ha företräde som ökar en på SBU underrepresenterad grupp, exempelvis på grund av kön, etnisk tillhörighet eller personer med funktionsnedsättning.AnsökanVi behöver din ansökan senast den 4 september 2019. Skicka din ansökan via e-post till registrator@sbu.se, märk ansökan: SBU 2019/458.

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. registrator@sbu.se