arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säsongsanställningar för inventering i främst limniska miljöer

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 januari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

De aktuella tjänsterna är placerade på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med miljöövervakning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål och miljömålsuppföljning, vattenförvaltning, restaurering av vattendrag samt driver projekt. Någon av tjänsterna kan delas med eller placeras på Naturvårdsenheten.

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom kalkeffektuppföljning, miljöövervakning, inventering av vattendrag och grunda havsmiljöer. Del av arbetet kan komma att genomföras inom verksamhetsområdet för restaurering av vattendrag och främst inom EU projektet ReBorN-LIFE (LIFE15 NAT/SE/892).

Varje tjänst kan omfatta en eller flera av följande arbetsuppgifter:
 • Elfiske, nätprovfiske samt vatten- och bottenfaunaprovtagning i sjöar och vattendrag.
 • Inventering lekmiljöer kustlekande harr, insamling av rom och yngel, inventering grunda havsvikar och infästning av glochidielarver på laxfisk. Uppföljning hydromorfologi.
 • Inventering av vattendrag, vägtrummor, flodpärlmussla, häckande fågel, smågnagare och fjällvegetation.
 • Manuell restaurering av vattendrag, konstruera lekbottnar.
För att genomföra detta behöver vi anställa ca 10 personer och tjänsterna varierar i tid från ca 16 mån. Det mesta av arbetet sker juni till september. Någon av tjänsterna kommer dock att påbörjas innan och slutföras senare. Ytterligare tjänster kan bli aktuella.
Förberedelser, dataläggning samt sammanställningar av inventeringsmaterial kan ingå i arbetsuppgifterna. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma.
En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Observera att vi parallellt med denna rekrytering även söker medarbetare till restaurering av vattendrag, se annons på www.offentligajobb.se. De som lämnar in ansökan för inventeringstjänsterna kan även bli aktuell för de utlysta tjänsterna inom restaurering av vattendrag.

KVALIFIKATIONER

Du bör ha naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och kan lösa problem som uppstår.

Erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna är meriterande. Du måste ha förutsättningar för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten, jobba från båt och bära fältutrustning en stor del av dagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde tidigast 2020-04-01., upphör: Tidsbegränsad anställning 1-6 månader, som längst t.o.m. 2020-10-31.