arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säsongsanställning för inventering i främst limniska miljöer

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

De aktuella tjänsterna är placerade på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med miljöövervakning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål och miljömålsuppföljning, vattenförvaltning, restaurering av vattendrag samt driver projekt. Någon av tjänsterna kan delas med eller placeras på Naturvårdsenheten.

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter blir att främst delta i fältverksamhet inom kalkeffektuppföljning, miljöövervakning och inventering av vattendrag. Del av arbetet kan komma att genomföras i samverkan med tjänsterna för restaurering av vattendrag, bland annat inom EU projektet ReBorN-LIFE (LIFE15 NAT/SE/892). Arbetsuppgifterna på Naturvårdsenheten har främst koppling till projekt inom havsmiljön.

Varje tjänst kan omfatta en eller flera av följande arbetsuppgifter:
 • Elfiske, nätprovfiske samt vatten- och bottenfaunaprovtagning i sjöar och vattendrag.
 • Inventering av vattendrag, vägtrummor, flodpärlmussla samt häckande fågel, smågnagare och fjällvegetation.
 • Restaurering av vattendrag: Manuellt konstruera lekbottnar, åtgärdsinventering av vattendrag, glochidielarver på laxfisk och uppföljning hydromorfologi.
 • Inventeringar inom kust och hav, bl.a. livsmiljöer kustlekande harr.
För att genomföra detta behöver vi anställa ca 10-15 personer och tjänsternas längd varierar i tid från ca en till sex månader. Det mesta av arbetet sker juni till september. Någon av tjänsterna kommer dock att påbörjas tidigare och slutföras senare. Ytterligare tjänster kan bli aktuella.
Förberedelser, dataläggning samt sammanställningar av inventeringsmaterial kan ingå i arbetsuppgifterna. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma.
En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Observera att vi parallellt med denna rekrytering även söker medarbetare till restaurering av vattendrag, se annons på www.offentligajobb.se. Den som lämnar in ansökan för inventeringstjänsterna kan även bli aktuell för de utlysta tjänsterna inom restaurering av vattendrag och vice versa.

KVALIFIKATIONER

Du bör ha naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt kan lösa problem som uppstår.
Du är flexibel, resultatinriktad, noggrann, engagerad och serviceinriktad.

Erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna är meriterande. Du har den fysik och uthållighet som krävs för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten, jobba från båt och bära fältutrustning en stor del av dagen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde tidigast 2021-04-01., upphör: Tidsbegränsad anställning 1-6 månader, som längst t.o.m. 2021-10-31.