arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samverkansofficer Mellersta militärregionen

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Chefen för Mellersta Militärregionen (MR M) med regional stab leder och samverkar med regionala och lokala aktörer, säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och samhället och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även chefen för MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta militärregionen (MR M) söker två samverkansofficerare
MR M stab är ett krigsförband lokaliserat i Kungsängen, Upplands-Bro. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande officerare och hemvärnssoldater.

Samverkansarbetet bedrivs inom ett stort område omfattande sex län, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Inom en snar framtid inrättas ”Civilområden” i Sverige vilket gör att MR M tillförs Värmlands och Örebros län. Du kommer att arbeta tillsammans med såväl militär som civil personal, där vi gemensamt hjälps åt att utveckla vår militära och civila försvarsförmåga.

För att känna sig trygg i tjänsten tror vi att du som söker har flera år i tjänst där du byggt en trygghet i din arbetsroll samt erhållit livserfarenhet, i syfte att utveckla det regionala totalförsvaret.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Genomföra civil-militär samverkan med regionala myndigheter, samt lokala myndigheter, exempelvis krisberedskapssystemets nätverk, ex. regionala och lokala samverkansråd
 • Genomför utbildning i civil-militär samverkan inom FM och som stöd till andra myndigheter samt delta på internationellt samarbete
 • Medverka i utveckling och inriktning av civil-militär samverkan på central nivå i samverkan med HKV INSS J9
 • Deltar aktivt i planeringsuppgifter, försvarsplanering och totalförsvarsplanering, inom staben
 • Bidra till att utveckla både verksamheten och metoder. Exempelvis via hantering av vår civillägesuppfattning eller rapporterings- och informationsflödet
 • Genomföra samverkan med myndigheter/organisationer och aktörer inom krishantering avseende samhällets stöd till Försvarsmakten som ett stöd vid försvars- och totalförsvarsplanering
 • Tjänstgöra som vakthavande befäl 

KRAV


Kvalifikationer
 • Officersexamen samt HOP/SU
 • B-körkort (manuell)

Personliga egenskaper

Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och som medarbetare.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

MERITERANDE
 • Kunskap om Försvarsmaktens beredskapssystem och instatsverksamhet
 • Erfarenhet av arbete och samverkan på myndighetsnivå
 • Dokumenterad/meriterad kunskap och erfarenhet av att arbeta i Microsoft SharePoint miljö
 • God förmåga att hantera Försvarsmaktens ledningssystem ISUS och SWECCIS
 • Erfarenhet av militär stabstjänst eller genomfört internationell tjänst i någon av FM operationer
 • God förmåga att hantera sekretessklassad eller hemligstämplad information

Övrigt

Tjänstgöringsgrad: Heltid med tillträde efter överenskommelse.
Arbetsort: Kungsängen, resor förekommer i tjänsten.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Görgen Karlehav, chef Samverkansavdelningen, alt stabschef Johan Svensson.
Båda nås via FM växel; 08-788 75 00, alt växelnummer Livgardet; 08-584 540 00. Vid frågor eller ytterligare upplysningar via mail, mrm-j9@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-12-16. Din ansökan skall innehålla CV och personligt brev. I ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Fackliga representanter

Nås via växelnummer Livgardet; 08-584 540 00
Seko: Thomas Klasson
OFR/S: Anders Hamrén
OFR/O: Per-Erik Pallin
Saco-S: Margareta Hessling

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Officer

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat