arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samordnare/Teckenspråksutbildare 100%, Kristinaskolan, Härnösand

 • Yrkesroll

  Teckenspråkslärare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Kristinaskolan i Härnösand är en specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Upptagningsområdet för skolan är från Gävleborgs län i söder till Norrbottens län i norr. Kommunikationen i verksamheten sker både på svenskt teckenspråk och talad svenska. Vårt uppdrag är att erbjuda våra elever en utbildning som motsvarar utbildningen som ges i grundskolan eller grundsärskolan. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar.

Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 10. En del av skolans elever bor på elevhem. Vi har elever på deltid, som kommer till oss som ett komplement till sin ordinarie skolgång på hemorten. Vi ansvarar också för utbildning i teckenspråk för barn och ungdomar som har föräldrar eller syskon som är döva eller har en hörselnedsättning.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att ha ett samordningsansvar för skolans Besöksverksamhet som innefattar deltidsutbildning för elever som går i skola i sin hemort men som kontinuerligt kommer på besök på Kristinaskolan och får teckenspråksutbildning samt undervisa barn och ungdomar i teckenspråk som har syskon/föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.
Som Teckenspråkutbildare ansvarar du för och kommer bland annat att arbeta utifrån
Ramkursplan för Specialpedagogiska skolmyndighetens utåtriktade utbildning i svenskt teckenspråk (1 STY-2020/793). Ramkursplanen beskriver utbildningens mål, syfte och centrala innehåll.
Du arbetar med att bedöma, dokumentera och att följa upp enskilda elevers behov, utveckling och lärande. Du utvecklar elevens förmåga till kritiskt och konstruktivt tänkande och skapar möjligheter för eleven att kunna reflektera kring sitt lärande och utveckling individuellt och i grupp. Du samarbetar med kollegor och elevernas föräldrar.
Ditt arbete innebär både självständiga uppgifter och arbetsuppgifter som görs i samarbete med andra. Du utvärderar både din egen och andras insats som en del i lärandet och en del i utvecklingen av utbildningen.

Du är en viktig del i att skapa en trygg lärandemiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Du har ansvar för att de styrdokument och handlingsplaner som ska främja elevens trygghet och studiero efterlevs. Du deltar också i skolans kontakter med samhället i övrigt och samarbetar med kollegor när det finns behov av stöd från en annan lärare eller yrkesgrupp med specialkompetens.

I din roll som teckenspråksutbildare tar du ansvar för ditt lärande och din yrkesutveckling utifrån verksamhetens krav och behov. Du tillägnar dig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Du bidrar också till det gemensamma skolutvecklings- och arbetslagsarbetet.

En skolvecka på Kristinaskolan för deltidseleverna innehåller mestadels teckenspråk, samt vanligt förekommande ämnen i grundskolan till exempel svenska, engelska, matematik med flera. I vissa ämnen sker samarbete med Kristinaskolans fasta elever och lärare.

KVALIFIKATIONER

För att arbeta som teckenspråksutbildare ska du:
- ha utbildning för att undervisa i svenskt teckenspråk eller på annat sätt visa likvärdiga kunskaper och kompetenser i svenskt teckenspråk.
- ha mycket goda kunskaper och färdigheter i att kommunicera på svenskt teckenspråk
- ha erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och ungdomar inom förskola och grundskola.
- kunna utifrån gällande styrdokument, genomföra en inspirerande undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar, ge eleven bästa möjliga förutsättningar att uppnå målen i sitt lärande.
- kunna välja alternativa, anpassade och kompletterande pedagogiska strategier utifrån eleverna individuella behov och förutsättningar.

Meriterande:

- är att ha arbetat med elever i behov av särskilt stöd.
- kunna använda it och media i undervisningen för elevens utveckling och lärande i grupp och individuellt.
- ha hög digital kompetens.
- ha en pedagogisk utbildning för och erfarenhet av arbete med elever som är döva eller har en hörselnedsättning både i de yngre och äldre åldrarna.
-har kunskaper och erfarenhet av att undervisa i fjärr/distansundervisning

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Som person har du en god kommunikativ förmåga och är trygg i dig själv. Du är strukturerad och analyserande. Du är självständig och kan samarbeta med andra. I arbetet ingår planering och genomförande av lektioner under inneveckor enligt årsplaneringen.
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till verksamhetens olika situationer och behov.

ÖVRIGT

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Teckenspråkslärare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2022-01-10 Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas., upphör: Provanställning på sex månader tillämpas.