arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samordnare regional miljöövervakning

 • Yrkesroll

  Miljösamordnare/Miljökoordinator

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsens avdelning för natur och miljö ansvarar för samhällsviktiga frågor inom bl.a. naturskydd, miljöskydd, naturvård samt vatten & klimat. Avdelningens övergripande mål är att bidra till att den nationella politiken inom miljöområdet får genomslag i länet. Avdelningen har c:a 80 medarbetare idag fördelade på fyra enheter.

Tjänsten för samordning av regional miljöövervakning är placerad på Enheten för vatten, miljö och klimat. Inom enheten finns beredningssekretariat för vattenförvaltningsfrågor för genomförande av EU:s vattendirektiv, uppdrag om strategisk dricksvattenförsörjningsplan, bildande och tillsyn av vattenskyddsområden samt beslut om statsbidrag till lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA). Inom enheten finns också handläggning av ärenden om vattenverksamhet, klimat- och energistrategiskt arbete samt samordning av miljömålsarbetet och regional miljöövervakning. Flera av enhetens uppdrag involverar medarbetar på andra enheter och avdelningar inom Länsstyrelsen. 

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften innebär att samordna och utveckla det regionala miljöövervakningsarbetet. Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier och beslut i myndighetsutövningen.

Arbetet utgår från det regionala programmet för miljöövervakning som gäller 2021-2026. Din uppgift är att ansvara för och samordna genomförandet av programmet. Kommunikation av resultaten från miljöövervakningen är en viktig del av arbetet.

Det regionala miljöövervakningsprogrammet består av 9 programområden och 29 delprogram där ansvariga finns inom flera avdelningar och enheter på Länsstyrelsen. Du stödjer delprogramsansvariga i deras arbete. Det kan också bli aktuellt att ansvara för vissa delprogram. 

Länsstyrelsen följer upp utvecklingen mot de nationella miljökvalitetsmålen inom Södermanlands län. Ett viktigt underlag är data från miljöövervakningen. Samarbetet mellan miljömålsarbetet och miljöövervakningen har utvecklats de senaste åren, bland annat genom rapporten Hur är (miljö)läget?

Utöver samarbetet med miljömålsarbetet har samordnaren för miljöövervakningen en viktig roll internt i kontakt med andra verksamheter som arbetar med uppföljning och övervakning, till exempel vattenförvaltning och uppföljning av skyddad natur. Även andra arbetsuppgifter inom avdelningens verksamhet kan tillkomma.

Du kan läsa mer om den regionala miljöövervakningen på Länsstyrelsens webb Miljöövervakning | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kvalifikationer och profil

Du har relevant högskoleutbildning företrädesvis inom biologi eller miljövetenskap.

Meriterande för tjänsten är:

 • Erfarenhet av miljöövervakningsarbete
 • Erfarenhet av arbete i en samordnande roll
 • Erfarenhet av arbete med information och kommunikation om miljödata
 • Kunskap och erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem (GIS)
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du ska kunna ta initiativ och driva processer framåt. För att lyckas med ditt arbete krävs att du är bra på att samarbeta, har ett strategiskt tänkande och ett strukturerat arbetssätt. Du är kreativ, har förmåga att ta ansvar och självständigt driva processer samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. I kontakter med aktörer i länet är det viktigt att du är utåtriktad, social och tydlig.

Körkort krävs eftersom du behöver kunna ta dig flexibelt över länet. Vi förutsätter datorvana i Officepaketet.

Om tjänsten

Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får du av miljöstrateg Hanna Grimstedt samt avdelningschef Anne-Li Fiskesjö. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast 2021-10-28. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.

Om Länsstyrelsen


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat