arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samordnare grön infrastruktur

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  6 januari

Om jobbet

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag cirka 20 personer med uppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt grön tillsyn och prövning enligt Miljöbalken.


Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER

Grön infrastruktur definieras som ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet, som exempelvis rent vatten, pollination av växter, virke och rekreation. En väl fungerande grön infrastruktur bidrar till att samhället blir motståndskraftigare mot störningar som exempelvis extremväder och klimatförändringar.

Arbetet ska långsiktigt syfta till att bevara biologisk mångfald och funktionella ekosystem genom att skapa förståelse, delaktighet och helhetssyn på landskapets betydelse och värden med fokus på samhällsbyggnad, markanvändning och folkhälsa. Samverkan sker med berörda aktörer såsom kommuner, region, skogsstyrelsen, markägarorganisationer, jaktintressen, ideella naturvården och friluftslivsföreningar.

Du kommer att i huvudsak arbeta med färdigställande och utveckling av länets handlingsplan för Grön infrastruktur genom projektledning, skrivande, analyser och inte minst samverkan och dialog runt om i länet. Du ska kommunicera projektets syften och bedöma och analysera relevanta landskapssamband där vi för tillfället fokuserar på naturtyperna ädellövskog, hävdade gräsmarker, våtmarker, vatten samt friluftsliv. Läs mer på vår hemsida.
Arbetet är strategiskt och lösningsfokuserat vilket innebär att du med helhetssyn, handlingskraft och lyhört förhållningssätt startar, genomför och inte minst avslutar projekt. Uppdraget kräver förståelse för de gröna näringarnas arbetssätt, betydelse och utmaningar.
Även andra uppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med erfarenhet av naturvårdsarbete och med högskoleutbildning inriktad mot biologi/ekologi/naturvård/vattenvård, eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift för att kunna samverka och skapa goda kontakter.
Meriterande är om du har ett par års arbetslivserfarenhet med ekologi/naturvård där du självständigt men väl förankrat drivit processer och samverkat med olika aktörer.
Erfarenhet av samhällsplanering, ArcGIS och artkunskap är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav.

ÖVRIGT

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om

annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.