arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samordnare för Programmet odlad mångfald

 • Ort

  Lomma

 • Yrkesroll

  Landskapsarkitekt

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Programmet för odlad mångfald, Pom, är Sveriges nationella arbete kring kulturväxterna och deras genetiska resurser, och är en del av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetet med den odlade mångfalden omfattar bevarande, nyttjande, forskning och utveckling, utbildning och information samt internationellt samarbete och policy. SLU/LTV-fakulteten genomför delar av programmet på uppdrag av Jordbruksverket. Ansvarar för verksamheten gör Institutionen för landskapsplanering, planering och förvaltning. Vi söker dig som med visioner, energi och entusiasm vill föra arbetet med landets kulturväxter vidare, där förvaltning ska gå hand i hand med breddade samarbeten och nytänkande.

Arbetsuppgifter:

Dina uppgifter blir att vara samordnare för de uppgifter som ryms inom SLU:s årliga överenskommelse med Jordbruksverket och att vara kontaktperson mot SLU, Jordbruksverket och Näringsdepartementet i frågor som rör Pom. Du skall också utgöra ledamot i Rom (Referens gruppen för odlad mångfald), samt stimulera nätverkssamarbete inom Rom. Arbetet innefattar ett nära lagarbete med Nationella genbanken. Det innebär att i dialog med Jordbruksverket ansvara för att ta fram, och löpande följa upp budgeten för de aktiviteter inom Pom som fakulteten ansvarar för, samt göra den årliga verksamhets- och kostnadsredovisningen. Du koordinerar SLU:s insatser rörande Svensk kulturväxtdatabas, Skud, varumärket Grönt kulturarv och är sammankallande i Poms styrgrupp för förökning och marknadsföring. Du ska bedriva egen publicering och medverka i gemensamma publikationer, samt sprida information om verksamheten genom hemsidan, trycksaker, föredrag samt mässor.

Kvalifikationer:

Som sökande till tjänsten ska du ha en akademisk examen inom relevanta ämnesområden. Det är en fördel om du har en doktorsexamen, men inget krav. Dokumenterad erfarenhet av samarbeten inom de gröna näringarna/den gröna sektorn, av att söka och genomföra projekt, liksom verksamhetsledning, är meriterande. Du får gärna ha arbetat en tid utanför akademin, men känna att du vill söka dig tillbaka. Du bör ha en öppen och inkluderade attityd, samt präglas av en stark vilja att driva processer framåt, med dialog och samarbete som centrala verktyg. Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning:

50 % av heltid (kan eventuellt utökas)

Tillträde:

Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Ingrid Sarlöv Herlin, Head of Department

+46 (0)40-415407

fornamn.efternamn@slu.se