arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samordnare Beredskapsresurser

 • Yrkesroll

  Säkerhetsrådgivare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 oktober

Om jobbet

Vill du arbeta som Samordnare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter. Dessa är för närvarande Färjerederiet, Fordonsresurser, Trafikverksskolan och Förarprov. Gemensamt för alla resultatenheter är att de drivs i bolagsliknande former och har som målsättning att bedriva verksamheten kundinriktat, effektivt och med minimal miljöpåverkan.

Samordnare Beredskapsresurser


Fordonsresursers uppdrag är att ansvara för Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag och för denna verksamhet nödvändiga tillstånd och säkerhetsstyrning, samt förvaltning av Trafikverkets fordon och beredskapsmaterial. Enheten Beredskapsresurser, som ingår i Fordonsresurser, arbetar med vägfordon och övriga resurser för kris och höjd beredskap (bl.a. tillfälliga broförbindelser, reservkraft, bandvagnstrasport samt CBRN materiel).

Verksamhetens kunder finns främst inom Trafikverket, men även externa kunder förekommer. Verksamheten omfattar även förvaltning av depåer och förråd där materielen förvaras.

För att förstärka enheten söker Trafikverket nu en Samordnare.

Arbetsuppgifterna erbjuder bredd och variation, och innefattar bland annat följande:

Övergripande administrativt stöd i enhetens arbete, agera som förbindelse mellan bl.a.  Trafikverkets egna strukturer (Fastighetsavdelningen, Planering, Underhåll, IT mm), samt externa myndigheter och företag

Samordning av fastighetsäranden inkl beställning, uppföljning och säkerställande att våra fastigheter har efterfrågad funktionalitet

Kontroll över säkerhets, lås- och larmrutiner inom enhetens fastigheter

Hantering av lagerhållningssystem, planering, inköp

Omvärldsbevakning och riskanalys.

Vi söker dig som:


Har högskoleutbildning om minst 180 hp inom något/ några för tjänsten relevanta områden. Det kan t ex vara kvalitet och riskhantering, fastighetsförvaltning, samhällsbyggnad mm. Alternativt annan eftergymnasial utbildning som vi tillsammans med arbetslivserfarenhet bedömer som likvärdig

Flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete i en multifunktionell roll med liknande arbetsuppgifter (t ex som säkerhets och risksamordnare, beredskapsansvarig, larmansvarig, säkerhetsskyddsspecialist mm)

Kännedom om och erfarenhet av arbete med beredskapsplanering för kris och/ eller höjd beredskap

Körkort för personbil


Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du:


Har utbildning inom kvalitets och riskhantering

Har erfarenhet av projektledning


Har erfarenhet av system engineering och kravhantering

Har arbetat inom offentlig (statlig eller kommunal) verksamhet

Har arbetat med lås/larm/fysisk säkerhet samt säkerhetsskyddsfrågor

Har kunskaper inom entreprenadjuridik och/ eller offentlig upphandling

Har erfarenhet av utredningsarbete, beredningar och remisser. 

Som person är du strukturerad och självständig i ditt problemlösande. Ditt helhetstänk gör det lätt för dig att skapa genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är trygg i din yrkesroll, vilket syns på hur du bygger och vårdar relationer, skapar förtroende och kommunicerar. I ditt arbete har du många kontaktytor att agera på – oavsett mottagaren kan du föra fram ditt budskap på ett konstruktivt och sakligt sätt.Vi letar efter en kollega som drivs av utveckling och förbättringar, är öppen för förändringar, samtidigt som hen är principfast och håller vid de regler som gäller för verksamheten.