arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samordnare av Sidas arbete med mångfald och inkludering

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  7 juli

Om jobbet

Vi söker dig som vill leda vägen till ett inkluderande och tillgängligt Sida med ännu större mångfald av perspektiv, erfarenheter och bakgrunder. Internationellt utvecklingssamarbete bedrivs i komplexa, ständigt föränderliga och mycket olika miljöer. Vår förmåga att inkludera och ta tillvara en mångfald av perspektiv är avgörande för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. För att lyckas som arbetsgivare ska Sida också vara en jämställd myndighet, fri från diskriminering och tillgänglig för alla.
Om jobbet
Som samordnare av Sida mångfaldsarbete kommer du leda arbetet med att utveckla och förankra mål för myndighetens mångfald, inkludering, normmedvetenhet och tillgänglighet; stärka rutiner och förutsättningar för att mer datadrivet följa upp målsättningarna; samt genomföra/stödja genomförandet av aktiviteter såsom kompetenssatsningar, grupputveckling, ledarskapsutveckling mm.
Du kommer att tillhöra avdelningen för HR och Kommunikation. Avdelningen samordnar myndighetens kompetensförsörjning, arbetsmiljöarbete, organisationsutveckling samt intern och extern kommunikation.
Arbetsuppgifter
· Du ska tillsammans med kollegor och interna nätverk fortsatt utveckla, ta fram strategi för genomförande och kommunicera (internt och externt) Sidas arbete med mångfald, jämställdhet, inkludering och tillgänglighet. Arbetet kommer bl a omfatta aspekter av employer branding, rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, universell utformning och värderingar.
· Du ska tillsammans med kollegor bidra till en effektiv planering och uppföljning av Sidas mångfaldsarbete och stärka myndighetens förmåga till datadriven organisationsutveckling och HR.
· Du kommer att vara ett direkt stöd för chefer och medarbetare – och inte minst HR-strateger – i att omsätta Sidas mångfaldsambition i både det vardagliga ledar- och medarbetarskapet samt i nyckelprocesser så som rekrytering och resultat- oh medarbetarsamtal. Kompetensutveckling kommer att vara ett viktigt verktyg för dig.
· Att hålla i och stärka engagemanget för ökad mångfald och inkludering bland Sidas medarbetare kommer att vara en viktig uppgift för dig.
· Du kommer också bidra i andra uppdrag och arbetsuppgifter inom organisationsutveckling utifrån behov. Det kan t ex handla om strategisk kompetensutveckling, grupputveckling eller ledarskapsutveckling, samt att bidra till Sidas omställning till mer agila arbetssätt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav
Utbildning
· Akademisk examen alternativt akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Språk
· God svenska i tal och skrift
· God engelska i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
· Stor erfarenhet av att utveckla och genomföra strategier som resulterat i stärkt mångfald, jämställdhet, inkludering och tillgänglighet
· Stor erfarenhet av att leda eller samordna förändringsarbete och/eller organisationsutveckling
· Stor kunskap om mångfald, jämställdhet, inkludering och tillgängligheter i organisationer
· Har erfarenhet av datadrivet HR/organisationsutveckling, att tolka och använda data
· Goda erfarenheter av att leda andra
Vi söker dig som vill kliva fram och leda på ett samskapande och inkluderande sätt. Du är strategisk, tar ett helhetsperspektiv och kan omsätta idéer och strategier i handling. Du är resultatorienterad och van att arbeta datadrivet. Du är duktig på att skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
· Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
· Ta initiativ och vara drivande
· Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
· Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
· Vara bra på att leda och engagera andra
· Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
· Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
· Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
· Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv
För denna roll är det meriterande om du
· Erfarenhet av strategisk kompetensutveckling
· Har god erfarenhet av att arbeta med mångfald och jämställdhet i en internationell miljö
· Erfarenhet av att arbeta med normkritik
Bra att veta
Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 149/22
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Karolina Hulterström 08-698 45 19
Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).
Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg
Om Sida
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.
Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön