arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samhällsplanerare/planarkitekt

 • Yrkesroll

  Planarkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Samhällsbyggnadsenhetens uppdrag är att verka för att med människan och hållbarhetsfrågorna i centrum göra rättssäkra och samlade bedömningar, breda sammanvägningar och prioriteringar.

På samhällsbyggnadsenheten arbetar 17 medarbetare huvudsakligen med samhällsutveckling, fysisk planering, klimatanpassning, begränsad klimatpåverkan och energifrågor, havsplanering, regionala miljömål, Agenda 2030 samt investeringsstöd för energiteknik och bostadsbyggande. Samverkan inom myndigheten såväl som med länets kommuner och andra myndigheter är centralt för verksamheten.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsen söker nu en handläggare till samhällsbyggnadsenheten som tillsammans med övriga planhandläggare huvudsakligen ska arbeta med att:
 • granska kommunala översikts- och detaljplaner utifrån PBL och MB
 • arbeta med bostadsförsörjningsfrågor
 • delta i nationella nätverk
 • svara på remisser
 • arbeta med transportinfrastruktur
 • samordna statliga intressen enligt PBL och MB och göra sammanvägda bedömningar
 • bevaka den långsiktiga samhällsplaneringen
 • arbeta med strandskyddsfrågor
 • utöva tillsyn och vägledning till länets kommuner i frågor rörande PBL och MB
 • delta i kommunbesök och annan utåtriktad verksamhet till externa aktörer

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har akademisk utbildning till planarkitekt, samhällsplanerare, kulturgeograf eller har annan relevant akademisk utbildning i kombination med gedigen erfarenhet från arbete inom sakområdet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du ska ha god kunskap om tillämpning av plan- och bygglagen och miljöbalken inom översikt- som detaljplanearbete från kommunal eller offentlig förvaltning.

Meriterande för tjänsten är flerårigt arbete på länsstyrelse med detaljplaner och översiktsplaner eller flerårigt arbete med kommunal fysisk planering.

Det är viktigt för oss att du kan se helheter och sammanhang för att kunna göra kloka avvägningar i komplexa situationer. Du är en person som vill att ditt arbete leder till hållbar samhällsplanering som skapar en god gestaltad livsmiljö. Ditt arbete kommer bygga på samarbete mellan olika enheter vilket ställer krav på struktur och att du kan hantera stora och små uppgifter parallellt. Du kommer även behöva driva ärenden självständigt. Det är också viktigt att du har god förmåga att kommunicera i skrift och tal. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Anställningen kommer att föregås av en säkerhetsprövning samt registerkontroll.
Svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är ett krav.
Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass här: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet/registerkontroll-och-sakerhetsklass.html Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll ställs till kontaktperson.

ÖVRIGT

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om

annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Planarkitekt

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.