arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Samhällsplanerare med samordnande ansvar

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 240 medarbetare hos oss. Landshövding Berit Högman är chef för länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Vill du arbeta strategiskt med regional samhällsplanering? Då kan du vara den vi söker!
På samhällsbyggnadsenheten arbetar ca. 25 personer med såväl övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning. Förutom samhällsplanering ingår verksamhetsområdena kulturmiljö, bostadsförsörjning och energi- och bostadsstöd, klimatanpassning, vattenskydd och GIS. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal andra sakområden inom länsstyrelsen för en god och hållbar samhällsutveckling i länet.

I våra uppgifter inom samhällsplanering ingår bland annat att samverka med och vägleda länets kommuner i deras fysiska planering samt att medverka i Trafikverkets infrastrukturplanering. Vi verkar för att nationella mål och program får genomslag i länet och bidrar med statlig samordning och kontakt med andra berörda myndigheter.

Vi utarbetar och tillhandahåller planeringsunderlag, samråder om och granskar kommunala översiktsplaner och detaljplaner, granskar strandskyddsbeslut och lantmäteriförrättningar samt följer upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och ger byggnadsnämnderna vägledning i deras tillsynsarbete. Vi sammanställer även information och utför analyser av länets bostadsmarknad och är samordnande länsstyrelse för havsplaneområdet Bottniska viken. Plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten.

Pågående viktiga uppdrag är bl.a. digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och att i samverkan med Boverket och riksarkitekten verka för politiken om gestaltad livsmiljö.

ARBETSUPPGIFTER

Som samhällsplanerare med samordnande ansvar kommer du att samordna och organisera länsstyrelsens arbete inom samhällsplanering. Tillsammans med kollegor och självständigt samverkar du med och vägleder länets kommuner i den fysiska planeringen, båda i enskilda ärenden och i principiella och strategiska frågor. I tjänsten har du mycket kontakter externt med aktörer i länet och du för ofta dialog med kommuner, region och andra myndigheter samt anordnar tillsammans med andra kunskapsseminarier och mötesplatser. Du fördelar och beslutar i ärenden inom sakområdets uppdrag och du kommer att företräda länsstyrelsen samt stödja länsledningen, andra verksamhetsområden och medarbetare i frågor av särskild strategisk betydelse inom samhällsplaneringsområdet.

En viktig uppgift är att medverka i och driva utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå, t.ex. översyn av riksintresseområden. Du kommer också att vara delaktig i och vid behov handlägga kommunala översiktsplaner och detaljplaner, bereda och besvara remisser från regeringen eller statliga myndigheter samt stödja och bidra i länsstyrelsens arbete inom bostadsförsörjning.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp om 5-6 personer som gemensamt arbetar mot mål satta i interna och externa styrdokument såsom länsstyrelsens regleringsbrev, länsstyrelseinstruktion och verksamhetsmål.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med akademisk examen som planeringsarkitekt, samhällsplanerare, arkitekt annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete med fysisk planering och tillämpning av plan- och bygglagstiftningen och miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Du har god kännedom om översikts- och detaljplanering. Erfarenhet av myndighetsarbete eller på annat sätt förtrogen med statlig förvaltning eller offentlig verksamhet är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av samordnande eller strategiska roller med helhetsansvar samt kunskap om bygglov och tillsyn.

Vi söker dig med god förmåga att samarbeta såväl internt som externt. Du är självgående, arbetar strategiskt och är strukturerad och du formulerar dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.

För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Delar av länsstyrelsens verksamhet är hbtq-certifierad.

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Samhällsplanerare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.