arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sakkunnig till Arbetsmiljöverket inom användning av arbetsutrustning

 • Yrkesroll

  Automationsingenjör, maskin

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklade arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.

Dnr 2021/068040

Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och som bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig!

Vi söker en sakkunnig handläggare inom användning av arbetsutrustning till enheten för användarregler som tillsammans med ett team av kunniga och engagerade kollegor, ska bidra till att förebygga olyckor och skador i arbetslivet. Mycket av arbetet bedrivs i projektform och i samarbete med andra myndigheter.

Enheten för användarregler har en viktig roll när det gäller att synliggöra och lyfta fram säkerhetsfrågor ur arbetsmiljösynpunkt när det gäller användning och hantering av arbetsutrustning, till exempel stationära och mobila maskiner, lyftanordningar, trycksatta anordningar med mera.

Enheten arbetar också med att förebygga exponering av fysikaliska faktorer som buller, vibrationer, laser, UV- och IR-strålning samt elektromagnetiska fält, risker vid arbeten i explosionsfarlig miljö samt användning av personlig skyddsutrustning.

Ditt nya arbete

Som sakkunnig kommer du att ha många omväxlande arbetsuppgifter, båda inom utveckling av hela arbetsmiljöområdet som AV ansvarar för och inom enhetens specialområden användning av arbetsutrustning och fysikaliska arbetsmiljörisker. Enheten för användarregler med 12 medarbetare ingår i regelavdelningen som för närvarande har ca 65 medarbetare fördelade på 5 enheter – användarregler, rörligt arbete och stab, kemi/mikrobiologi och toxikologi, människa och omgivning, samt produktsäkerhet.

Exempel på arbetsuppgifter:

På regelavdelningen kommer du att delta i föreskriftsarbeten och utredningar, utarbeta vägledande material, bedriva omvärldsbevakning, bidra med yttranden i överklagningsärenden och besvara remisser, vara ett stöd för våra inspektörer, leda projekt, medverka i utbildningar, och samverka med arbetsmarknadens parter, ackrediterade organ, andra myndigheter, avdelningar och intressenter.

Internationellt kommer du att delta i prioriterat standardiseringsarbete och EU-arbete vid behov.

Vi söker dig som har

Minst 3 års teknisk utbildning på universitet eller högskola, eller annan kombination av utbildnings- och erfarenhetsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Lätt för att uttrycka dig tydligt och begripligt i tal och skrift, både på svenska och engelska.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har god förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och i team, är analytisk, mål- och resultatinriktad, och kan hantera frågor ur ett helhetsperspektiv. Du är van att informera och kommunicera i olika sammanhang och har erfarenhet av att arbeta i projektform.

Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:

- användning och kontroll av arbetsutrustning, t.ex. stationära och mobila maskiner, lyftanordningar, trycksatta anordningar,
-arbete med kontroll eller inspektion,
-erfarenhet av lyft och besiktning,
-projektledning,
-att arbeta utifrån ett MTO-perspektiv (människa-teknik-organisation),
- standardiseringsarbete.

Mer om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad på Svetsarvägen i Solna Business Park. Här arbetar vi både aktivitetsbaserat och med fasta arbetsplatser. Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha balans mellan jobb och fritid, därav har vi ett generöst flextidsavtal som ger dig möjlighet att planera din arbetstid och det finns också möjlighet att jobba utanför kontoret vid behov.

Vi har individuell lönesättning samt tillämpar provanställning om sex månader. Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida av.se/arbeta hos oss.

Vi erbjuder dig en grundläggande internutbildning då du startar hos oss och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som ska vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten är en självklarhet.

Som medarbetare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till helheten genom att visa engagemang och hänsyn i samarbetet med andra. Du agerar efter våra värdeord trovärdig, kommunikativ och offensiv samt att du har ett likabehandlingsperspektiv i din vardag. Tillsammans ska vi lyckas nå våra verksamhetsmål, bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verka för en lärande arbetsplats.

Om du har frågor

Ytterligare information lämnas av enhetschef Munasar Muse. AnnSofie Kero för Saco och Martin Lindgren för Fackförbundet ST, samt för Seko, Jenny Bengtsson. Samtliga nås på telefon 010-730 90 00.

Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverket och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.  

Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2021.  

Ansök genom att klicka på länken nedan.

Om avdelningen

Avdelningen för regler skriver och ansvarar för regler och föreskrifter som, utöver våra lagar om arbetsmiljö, styr hur en bra arbetsmiljö ska vara. Vi är ca 65 handläggare som är sakkunniga inom till exempel det kemiska, organisatoriska och sociala, ergonomiska eller tekniska området. Vi medverkar också som svenska representanter vid utarbetande av EU-direktiv och standarder, stöttar och medverkar vid arbetsmiljöinspektioner, utför marknadskontroll och ger utbildningar. Avdelningen har en stab som följer upp författningsarbetet och arbetar övergripande med ärenden och remisser.

Om oss

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Vi är idag ca 650 medarbetare fördelade på totalt 11 orter i Sverige.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Automationsingenjör, maskin

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/tillsvidare Tillsvidare