arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sakkunnig medarbetare inom riskhantering, samhällsskydd och beredskap

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Tillsammans för en hållbar framtid!
Länsstyrelsens cirka 250 medarbetare arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare.

Länsstyrelsen består av sju enheter. En av dem är Samhällsenheten som har cirka 30 medarbetare med arbetsområden inom samhällsplanering och boende, infrastrukturplanering, samhällsberedskap, jämställdhet, integration, sociala frågor, folkhälsa, miljömål, energi- och klimatfrågor, GIS, kulturmiljö, brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd.

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för ett robust och säkert samhälle för medborgarna. I det ingår att minska riskerna för svåra olyckor och andra allvarliga samhällsstörningar. Genom sin verksamhet ska Länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Vi söker nu en kunnig och erfaren medarbetare med uppgiften att driva utvecklingen av länets krisberedskap med fokus på skydd mot olyckor. Du kommer att vara länsstyrelsens sakkunnige inom vårt ansvarsområde kopplat till LSO. Detta innebär bland annat att förbereda myndigheten inom sitt ansvar för farlig verksamhet, skogsbrandsförberedelser, räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, övertagande av räddningstjänst, men även att aktivt verka för riskhänseende i samhällsplaneringen. Du kommer att leda samverkan i syfte att utveckla länets förmåga att hantera stora olyckor och andra samhällsstörningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

- Arbeta med länsstyrelsens uppdrag inom LSO, men även krisberedskap och civilt försvar.
- Samordna utvecklingsarbete som utförs tillsammans med andra samhällsviktiga aktörer i länet.
- Stödja MSB i deras tillsynsroll över kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
- Bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen.
- Besvara remisser och hantera ärenden kopplat till ansvarsområdet.
- Delta i återuppbyggnad av det civila försvaret med fokus på räddningstjänst under höjd beredskap.
- I övrigt bidra med analys kopplat till länsstyrelsens uppgifter inom skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar och under hantering av större samhällsstörningar, till exempel i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

Kvalifikationer

Vi söker dig med erfarenhet inom området riskhantering och med relevant högskoleutbildning såsom civilingenjörsutbildning i riskhantering, brandingenjör eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du är insatt i det svenska krishanteringssystemet och det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal och/eller statlig verksamhet kopplat till LSO, kärnenergiberedskap och CBRNE-frågor.

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbetat med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför även meriterande med kunskap och/eller erfarenhet inom dessa områden.

Du ska vidare ha en god förmåga att arbeta utifrån uppsatta mål samt prioritera mellan de olika uppdragen. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga. Du måste vara pedagogisk och ha förmåga att föra en dialog framåt med såväl interna som externa aktörer.

B-körkort krävs.

Vidare ser vi gärna att:

- Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga då uppdraget ställer stora krav på förmågan att kommunicera, samverka och samarbeta med enskilda individer och grupper både internt och externt.
- Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Denna tjänst är säkerhetsklassad och därför ingår en säkerhetsprövning med säkerhetsintervju och registerkontroll på slutkandidaten. Du måste även vara svensk medborgare.

Du kommer att ingå i länsstyrelsens krisorganisation. 

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen är regeringens representant på regional nivå och har som uppdrag att utveckla länet, att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet och att vara förvaltningsmyndighet.

Respekt, professionalitet och öppenhet är vägledande i vårt arbete och vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten, bland annat värdesätter vi kunskaper i sydsamiska.

Läs mer på vår hemsida http://www.lansstyrelsen.se/jamtland

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat