arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säkerhetsskyddspecialister

 • Yrkesroll

  Säkerhetsadministratör, IT

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vi söker flera säkerhetsskyddsspecialister till verksamhetsskyddsenheten Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef.

MSB håller på att stärka sitt arbete med säkerhetsskydd och kommer därför att utöka antalet medarbetare.

Är det du som är vår nästa kollega?

Arbetsuppgifter

Som säkerhetsskyddsspecialist kommer du att få utmanande och utvecklade arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta med säkerhetsskyddsfrågor inom myndigheten. I arbetet ingår att stärka myndighetens verksamhetsskydd och utveckla sakverksamhetens förmåga till att i en ökad omfattning självständigt kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Arbetsuppgifterna kommer att variera, alltifrån operativ till strategisk, karaktär då enhetens uppdrag är att leda och samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd.

Att ge råd och stöd till verksamheten samt planera och genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet ingår som en naturlig del i arbetsuppgifterna.

Beroende på din bakgrund och erfarenhet finns möjlighet att specialisera sig inom:

- Omvärldsbevakning och hotbedömning inom säkerhetsskydd
- Kravställning, rådgivning och stöd till sakverksamheten i frågor som rör fysisk säkerhet samt övergripande uppföljning av myndighetens fysiska säkerhet
- Uppföljningsprocessen, exempelvis genom att upprätta samt följa upp myndighetens kontrollplan.
- Samordning av planering samt genomförande av utbildnings- och kommunikationsinsatser inom säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsområdet.
- Livscykelshantering av säkerhetsskyddsavtal och annan reglering av säkerhetsskyddet. Stödja vid särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och samrådsförfarande med tillsynsmyndigheten

Du kommer att stödja verksamhetens framtagning samt granskning av säkerhetsskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar. Du deltar i arbetet med att förvalta myndighetens övergripande säkerhetsskyddsanalys. Vidare ingår hantering av säkerhetsskyddsincidenter, dvs utredning, rapportering samt att följa upp att korrigerande åtgärder vidtas. Du kommer även att ta fram beslutsunderlag, rapporter och styrande dokument.

Du kommer att få möjlighet att  vidareutveckla dig och bredda din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde beroende på verksamhetens behov och ditt intresse. Du deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska säkerhetsskyddsarbete.

Din kompetensprofil

För att söka anställning som säkerhetsskyddsspecialist har du en akademisk utbildning eller minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Du har god kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet och har flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Din goda förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser kommer väl till pass här. Att leda och genomföra olika aktiviteter inom säkerhetskyddsområdet exempelvis analyser, bedömningar, incidenthantering är något du har erfarenhet av.

Det är meriterande om du har säkerhetsskyddskompetens som rör något eller flera av följande områden:

- fysisk säkerhet
- utbildnings- och kommunikationsverksamhet
- säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal
- uppföljnings- och kontrollverksamhet

Du bör ha erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten. Att tala inför grupp är något du känner dig bekväm med.

Dina personliga egenskaper kommer att värderas högt så som din integritet, lyhördhet och analytiska förmåga. Återkommande vidareutbildning ser du som en naturlig del i ditt arbete. Du har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska, en grundläggande nivå förstå och kunna utrycka dig på engelska. Vidare värdesätts din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB.

Om MSB

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsskyddsenheten. Verksamhetsskyddsenheten har till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd samt övriga delar av verksamhetsskyddet. I verksamhetsskyddet ingår även informations- och it-säkerhet, signalskydd, fysisk säkerhet, medarbetarskydd och kontinuitetshantering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad alternativt Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef, eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt
Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti, märkt med referensnummer 2022/173.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Säkerhetsadministratör, IT

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Provanställning t.o.m.