arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Revisorer till den årliga revisionen

 • Yrkesroll

  Revisor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 oktober

Om jobbet

Vill du bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Just nu söker Riksrevisionen revisorer!
Den årliga revisionen granskar de statliga myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om de är upprättade enligt gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild och om medel använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. Vi granskar och bedömer innehållet i cirka 230 myndigheters årsredovisningar. Den årliga revisionen utförs enligt god revisorssed och i enlighet med internationell standard, som har sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing).

Arbetsuppgifter

Som revisor ingår du i ett antal team bestående av 2 - 15 personer, ett för varje myndighet du granskar. Varje team följer en myndighets verksamhet under hela året. Det innebär en god möjlighet att få en förståelse av deras uppdrag och hur statsförvaltningen fungerar. Din roll kan vara uppdragsledare som leder och fördelar det löpande granskningsarbetet på några myndigheter och medverkande revisor på andra myndigheter. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med företrädare för myndigheter och statliga organisationer.

Vi söker

Vi söker dig som arbetat som revisor mellan tre och fem år, på revisionsbyrå eller motsvarande. Du har ekonomexamen, som lägst på kandidatnivå, helst med inriktning mot redovisning, revision eller offentlig förvaltning. Som person har du hög integritet och förmåga att se helheter och samband. Du är relationsskapande och har en bra samarbetsförmåga. En viktig förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt om anställningen

Inom den årliga revisionen har vi ett utbildningsprogram som leder fram till revisorsprovet, som är jämförbart med provet för auktorisation inom privat sektor. Revisorsexamen eller auktorisation är en förutsättning för att senare kunna bli ansvarig revisor och besluta om revisionsberättelser på delegation från riksrevisor.

Det finns även möjlighet, för medarbetare med goda IT-kunskaper, att inrikta sig mot IT-revision.

Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför tillämpar vi normalt årsarbetstid med möjlighet att förlägga sin arbetstid med viss frihet under året.

För anställda med intresse finns möjlighet att delta i internationella utvecklingssamarbeten, parallellt med ordinarie granskningsarbete.

Vi har kontor i centrala Stockholm, Jönköping och Uppsala.

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2020-10-24.

Mer information om anställningen

Vill du veta mer? Kontakta:

Annika Karlsson, 08-5171 4190, enhetschef årlig revision Stockholm
Stefan Andersson, 08-5171 4502, enhetschef årlig revision Jönköping
Stefan Gollbo, 08-5171 4709, enhetschef årlig revision Uppsala

Fackliga representanter


Per Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4272
Jana Fromm, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4067

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Revisor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat