arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Reservatsförvaltare

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Du kommer att tillhöra Naturskötselenheten som består av 18 engagerade medarbetare som ansvarar för förvaltning och skötsel av länets skyddade naturområden. I enhetens arbete ingår naturvårdande skötsel, skötsel av friluftsanordningar samt information kring skyddad natur. Enheten ansvarar också för driften av naturum Ottenby och Trollskogen och förvaltar Naturvårdsverket fastigheter och byggnader inom skyddade områden.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker två reservatsförvaltare till Naturskötselenheten. Enhetens uppdrag är att genomföra de skötsel- och bevarandeplaner som finns för skyddade naturområden i länet. Det handlar om olika typer av åtgärder, t ex röjning och stängsling av betesmarker, ängsskötsel, restaurering av lövskogar, frihuggning av värdefulla träd, naturvårdsbränning samt olika åtgärder för friluftslivet. Arbetet består både av fält och administrativt arbete där du kommer att planera, administrera och leda olika typer av restaurerings- och skötselåtgärder i länets naturreservat. Där ingår att planera åtgärder i fält, instruera entreprenörer och beställa uppdrag. En viktig del av arbetet är också att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare, allmänhet och andra myndigheter.

Fokus i arbetet under närmsta tiden är att genomföra åtgärder inom våra prioriterade naturtyper ekmiljöer, grova träd, gräsmarker och naturvårdsbränning. Vi behöver också förstärka arbetet med friluftsliv, både att fortsätta tillgängliggöra reservaten genom anpassning och nybyggnad av friluftsanordningar men även det strategiska arbetet kring planering av friluftsliv i skyddade områden. Andra uppdrag enheten ansvarar för är samordning av arbetsuppgifter inom arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb samt hantering av granbarkborre i skyddade områden. En av tjänsterna kommer att ha inriktning mot planering och genomförande av åtgärder för friluftslivet. Den andra tjänsten kommer att ha inriktningen mot naturvårdande åtgärder men i båda tjänsterna kommer andra förekommande arbetsuppgifter inom reservatsförvaltningen bli aktuella.
Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har kunskaper som är lämpliga för de arbetsuppgifterna som ingår i reservatsförvaltning. I det ingår bland annat god kännedom om arter, ekologi och skötsel av de naturmiljöer som finns i Kalmar län, samt kompetens inom planering och byggnation av friluftslivanordningar.

Vi tror att du har en högskoleexamen med biologi/naturvård som inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig för tjänsterna. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbetslivet och värdesätter tidigare erfarenhet av reservatsförvaltning.
Som person är du trygg med att ta initiativ och att självständigt driva projekt. För att lyckas med ditt arbete tror vi att du är handlingskraftig och drivs av att arbeta både strategiskt och praktiskt. Du trivs med att ha många bollar i luften och är bra på att skapa struktur och uppnå resultat. Du arbetar mot uppsatta mål men är ändå flexibel och har förmågan att hitta nya lösningar när det behövs.

Vidare har du lätt för att samarbeta, engagera andra och skapa goda kontakter. Du har god kommunikativ förmåga, kan göra ditt budskap begripligt för mottagarna i både tal och skrift och har förmåga att anpassa budskapet beroende på mottagaren.

Du är en van datoranvändare och erfarenhet av att arbeta i ArcGIS
Tjänsterna kräver körkort klass B.

ÖVRIGT

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om

annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning, upphör: 2022-10-31 .