arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Rektor för förskola och skola 100 % till Gällivare sameskola

 • Yrkesroll

  Rektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. Dnr 149/2019 P200 jobbansokan@sameskolstyrelsen.se

Om jobbet

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för sameskolorna och förskolor som vi bedriver på uppdrag åt kommuner. Skolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby. Sameskolan har en egen läroplan, läroplan för Sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet sedan 2011. Det innebär att sameskolan har ett likvärdigt uppdrag som grundskolan F-6. Vårt fokus är att våra elever ska få en god utbildning och vara funktionellt tvåspråkiga samt gå ur åk 6 med en stolt och rak rygg, trygga i sitt kulturarv i den förvissningen om att de kommer att klara sig i livet. Vi söker dig som har rektorserfarenhet från grundskola eller förskola. Du har en pedagogisk högskoleexamen. Det är en merit om du har gått rektorsutbildningen och rektorslyftet. Då vi arbetar i en samisk miljö är det också viktigt att ha kunskap om och vara väl förtrogen med samiska förhållanden och kultur.Som rektor förväntas du:vara en god pedagogisk ledare som bidrar till ett positivt utvecklingsklimat, där du tillsammans med medarbetarna skapar en attraktiv lärandemiljö. Vi använder Infomentor och Google som verktyg i vår vardag.vara väl insatt och väl förtrogen med de styrdokument som vi arbetar efter i skolan och för fritidshemmet. Vi söker dig som med stöd av skolchefen och Sameskolstyrelsens kansli kan leda Gällivare sameskola och förskola. Rektor ingår i den övergripande ledningsfunktionen tillsammans med Sameskolstyrelsens övriga rektorer, förskolechefer och skolchef.Uppdraget som rektor på Gällivare sameskola och förskola innebär ett helhetsansvar för en självständig resultatenhet med fokus på barn och elevers lärande och utveckling. Det är ett utmanande och stimulerande uppdrag att tillsammans med kompetenta medarbetare fortsatt uppnå höga skolresultat, vara en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare, en god lärandemiljö och en ekonomi i balans. I uppdraget ingår att självständigt kunna planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten i samverkan med barn/elever, medarbetare och föräldrar.Intervjuer till tjänsten kommer att ske löpande.

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobbansokan@sameskolstyrelsen.se