arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regionchef till region Väst, Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad


Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad skapades under 2022 för att få ökad kraft i uppdraget med att utforma och tillhandahålla arbetsförmedlingsservice riktat till arbetssökande och arbetsgivare, i egen eller annans regi.

Verksamhetsområdet ansvarar också för utformning och innehåll av fördjupat stöd till arbetssökande och arbetsgivare via den regionala och lokala förmedlingsverksamheten eller upphandlade leverantörer.

Arbetsförmedlingen har under de senaste åren reformerats och uppdraget har förändrats till att vara navet i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten med många aktörer som tillsammans möter behoven på arbetsmarknaden. För att klara uppdraget är framgångsfaktor en långtgående samverkan med kommuner, leverantörer och andra aktörer. I rollen som regionchef har du goda möjlighet att vara med och forma och utveckla det viktiga arbetet.  

Vi söker en regionchef till region Väst. Region Väst har ca 1200 engagerade och kunniga medarbetare fördelat på enheterna Fyrbodal, Skaraborg, Norra Göteborg, Östra Göteborg, Södra Göteborg, Sjuhärad och Halland. Regionort är Göteborg. 

Regionchefens uppdrag och ansvar


Ditt uppdrag som regionchef är att ansvara för den övergripande verksamhets- och budgetplaneringen samt personalansvar för regionens verksamhet. Du säkerställer att regionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen region och i god samverkan med fackliga parter. Viktiga samverkanspartner är bland annat kommuner, regioner, andra myndigheter och näringslivet inom regionen.

Verksamhetsområdet består av sex regioner och två avdelningar och leds av verksamhetsområdesdirektör. Regionchefen ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har det gemensamma ansvaret för hela verksamhetsområdets resultat och fortsatta utveckling tillsammans med verksamhetsområdesdirektören och de andra regionerna och avdelningarna.

Du har ett viktigt uppdrag att utveckla din egen ledningsgrupp och tillsammans med chefer och medarbetare inom regionen driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Som regionchef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

Grundläggande kvalifikationskrav


Skallkrav

Minst två års aktuell erfarenhet av:


- Chefskap på motsvarande nivå (chef över chefer) med verksamhets- och personalansvar från annan organisation.

Eller


- Chefskap med verksamhets- och personalansvar på enhetsnivå inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Samt


- Erfarenhet av styrning och uppföljning i en större, komplex organisation
- Erfarenhet av att omsätta strategier till taktiskt och operativ verksamhet
- Erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete

Övriga meriter 

- Erfarenhet av samverkan med externa samverkansparter såsom kommun, näringsliv, andra myndigheter och regioner

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

- Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
- Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
- Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande


Anställningen är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Tjänsten kan ha sin placering på någon av kontoren inom regionen men en god tillgänglighet till alla kontor är viktigt.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast 2023-02-13. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se). Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Kontaktpersoner


I denna rekrytering samarbetar vi med Jeffersson wells. Kontaktperson är Camilla Rippe som nås på 070-3770138 eller Camilla.Rippe@jeffersonwells.se

Rekryterande chef: Tove Elvelid tove.elvelid@arbetsformedlingen.se

Linda Lagerstrand, rekryteringspartner, linda.lagerstrand@arbetsformedlingen.se

Fackliga kontaktpersoner


ST Anders Wikström, 010-4870939

Saco-S Kristina Olsson, 010-4871576

Seko Ulf Törqvist, 010-4870446

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning