arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker överdirektör till Transportstyrelsen.

 • Yrkesroll

  Överdirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  12 september

Om jobbet

Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för merparten av regelgivningen, tillståndsprövningen, tillsynen och registerhållningen inom transportområdet. Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsysten. Transportstyrelsen har drygt 2000 anställda och huvudkontoret ligger i Norrköping. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Kontor finns på 12 orter i landet.
Transportstyrelsen leds av en styrelse där generaldirektören ingår. Generaldirektören är myndighetschef och vid myndigheten finns även en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • erfarenhet av ledningsarbete i förvaltningsmyndighet.
 • god kunskap om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i.
 • erfarenhet av att arbeta strategiskt med intern styrning och kontroll.
 • goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

• tillsammans med generaldirektören företräda, leda och utveckla myndigheten inom ramen för god förvaltningskultur.
 • leda verksamhet så att uppsatta mål nås.
 • kommunicera väl, såväl internt som externt.
 • engagera och motivera medarbetare.
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Det är meriterande om du har

• erfarenhet av regelförenklingsarbete.
 • erfarenhet av strategiskt arbete med informationssäkerhetsfrågor.
 • erfarenhet av att arbeta strategiskt med intern styrning och kontroll.
 • erfarenhet av internationellt förhandlingsarbete, särskilt inom EU och FN.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör vid Transportstyrelsen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Ola Nordlander, enhetschef, Enheten för utveckling och styrning av transportområdet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive cv i vårt rekryteringsverktyg senast den 12:e september 2022.

-

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Överdirektör

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat