arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker överantikvarie till Riksantikvarieämbetet

 • Yrkesroll

  Överdirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Riksantikvariämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde.

Riksantikvarieämbetet är lokaliserat till Stockholm och Visby samt driver verksamhet vid besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala. Totalt har myndigheten ca 250 anställda.

Myndigheten leds av en myndighetschef som också är riksantikvarie. Överantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare. Vid myndigheten finns ett insynsråd där myndighetschefen är ordförande. 

Kvalifikationer


Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • Gedigna kunskaper om och erfarenheter från statsförvaltningen samt förståelse för dess beslutsprocesser och villkoren för att leda en verksamhet som arbetar utifrån politiskt fastställda mål.
 • Erfarenhet från arbete på ledningsnivå i offentlig sektor t.ex. myndighet, region eller Regeringskansliet.
 • Erfarenhet av strategiskt arbete med lednings- och styrningsfrågor i en större organisation inom offentlig sektor.
 • God kännedom om kulturarvsområdet och dess aktörer.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.
 • Akademisk examen eller motsvarande som är av relevans för myndighetens ansvarsområde.
Du ska också ha förmåga att 
 • Tillsammans med riksantikvarien utveckla en resultatorienterad och relevant verksamhet med utgångspunkt i fastställda mål, uppgifter och uppdrag samt givna ekonomiska ramar.
 • Entusiasmera och motivera medarbetare.
 • Kunna skapa goda relationer och samverka med andra för myndigheten viktiga aktörer.
 • Kommunicera väl och företräda myndigheten på ett professionellt sätt, samt stärka förtroendet för myndigheten internt och externt.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.
 • Tillsammans med riksantikvarien leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Utöva gott omdöme och hög integritet.
Det är meriterande om du har 
 • Goda kunskaper om kulturmiljöarbetets aktörer och förutsättningar.
 • Kunskaper om Regeringskansliet.
 • Kunskaper om organisationsutveckling.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av enhetschef Sophia Laurin och statssekreterare Helene Öberg. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive cv senast den 15 augusti 2021 i vårt rekryteringsverktyg. 

 

-

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Överdirektör

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat