arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör till MSB

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Regeringen söker generaldirektör till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Stockholm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris eller krigsfara.
Myndighetens huvudområden är
· Förebyggande och förberedande verksamhet med syfte att minska riskerna för att olyckor och kriser inträffar.
· Samordning och stöd vid olyckor och kriser med syfte att kunna genomföra insatser och stödja samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser för att hantera konsekvenserna av olyckor, kriser och katastrofer i Sverige, Europa och världen i övrigt.
· Uppföljning, utvärdering och lärande verksamhet med syfte att ta vara på erfarenheter och att öka kunskaper inom myndighetens verksamhetsområden samt att utöva tillsyn och tillsynsvägledning.
Arbetet sker tillsammans med många andra - kommuner, landsting, myndigheter m.fl. Arbetet omfattar hela hotskalan och alla risknivåer från små olyckor i vardagen till stora katastrofer och höjd beredskap. Myndigheten ska även samordna och stödja arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. Vidare ska myndigheten beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar samt företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser. Myndigheten medverkar bland annat i Sveriges internationella humanitära verksamhet, är kontaktpunkt för EU:s civilskyddsmekanism samt ansvarar för den nationella funktionen för att stödja samhället med att förebygga och hantera it-incidenter.
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en överdirektör.
Myndigheten är lokaliserad i Stockholm och Karlstad samt har skolor i Revinge och Sandö. Myndighetsledningen är placerad i Stockholm.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
- Akademisk examen eller motsvarande.
- Erfarenhet av strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete på ledningsnivå.
- Goda kunskaper om statsförvaltningen och om övrig offentlig förvaltning, när det gäller beslutsprocesser.
- Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
- Erfarenhet av internationellt arbete.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Förmågor
- Styra och leda myndigheten med fokus på verksamhet och resultat.
- Prioritera i en verksamhet med stor spännvidd och som bedrivs på flera håll i landet.
- Samverka, kommunicera och tydliggöra myndighetens uppdrag för att skapa goda relationer på ett professionellt och förtroendefullt sätt, internt och externt samt nationellt och internationellt.
- Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
- Engagera och motivera personalen.
- Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
- Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Meriterande
- Erfarenhet av arbete med frågor inom myndighetens ansvarsområde.
- Erfarenhet av att vara myndighetschef.
- Erfarenhet av att leda en komplex organisation.
- Kunskap om Försvarsmakten och dess verksamhet.
- Kunskap om kommunal räddningstjänst.
- Vara en god kommunikatör.

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Elisabeth Backteman och enhetschef Cecilia Löfgren. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen lämnas av Karin Hjalmarsson, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Intresseanmälan
Välkommen med din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 mars 2021.Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Generaldirektör

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön