arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till UHR

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Myndigheten har till uppgift att på uppdrag av statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagningsförfarande, och ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet. Universitets- och högskolerådet ansvarar även för högskoleprovet. Vidare ansvarar myndigheten för viss bedömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Universitets- och högskolerådet är också behörig myndighet för arkitektyrket och är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutar i ett enskilt fall. Myndigheten administrerar dessa program och beslutar om deltagande och bidrag i fråga om dem. Universitets- och högskolerådet har även till uppgift att administrera internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för arbete inom EU:s institutioner.
Myndigheten har även informationsuppdrag som anknyter till de ovan beskrivna verksamhetsgrenarna samt ansvar för uppföljning och analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten har vidare till uppgift att stimulera intresset för högskoleutbildning, och främja breddad rekrytering till högskolan. Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter i enlighet med myndighetens instruktion.
Verksamheten bedrivs både i Stockholm och på Gotland och huvudkontoret är lokaliserat till Solna. Totalt har myndigheten cirka 325 anställda. Universitets- och högskolerådet leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • erfarenhet av att leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva organisationer,
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • erfarenhet från arbete i ledande ställning inom högskoleområdet eller vid en förvaltningsmyndighet eller motsvarande,
 • erfarenhet av att leda och driva strategiskt förändringsarbete i större organisationer,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheterna verkar inom,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

• prioritera, leda och organisera verksamheten så att uppsatta mål nås,
 • utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra myndigheter bl.a. universitet och högskolorsamt med andra aktörer, även internationellt,
 • engagera och motivera medarbetare,
 • på ett professionellt och förtroendefullt sätt företräda myndigheten, även internationellt,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• kunskap om och erfarenhet av utbildningsområdet generellt och högskoleområdet specifikt,
 • erfarenhet av arbete med internationella frågor.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 27 november 2020. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Stefan Engström, statssekreterare och Therese Ahlqvist, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön