arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till TLV

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  26 augusti

Om jobbet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som ska verka för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och tandvård, god tillgänglighet till läkemedel i samhället och en väl fungerande apoteksmarknad. TLV har som uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna. Under 2018 uppgick kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånerna till cirka 29,3 miljarder kronor, inklusive patientavgifter.

TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet samt referenspriser för tandvård. Myndigheten fattar även beslut om regler för apoteksmarknaden och apotekens handelsmarginal samt utövar tillsyn över lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Myndigheten ska också bl.a. följa och analysera utvecklingen på läkemedels-apoteks- och tandvårdsområdena samt följa och analysera utvecklingen i andra länder och ta till vara på erfarenheter därifrån.

Vid myndigheten ska finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Under 2019 ligger myndighetens förvaltningsanslag på drygt 145 miljoner kronor.
Vid 2018 års utgång hade myndigheten 146 anställda. Myndigheten är lokaliserad till Stockholm. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med:
 •  Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 •  Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 •  Kunskap om myndighetens verksamhetsområden.
 •  Akademisk examen eller motsvarande.
 •  Utöver svenska, goda kunskaper i engelska. Du ska också ha förmåga att: 
 •  Företräda myndigheten internt och externt, och även internationellt.
 •  Etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med olika aktörer, t.ex. myndigheter, landsting, företag, branschorganisationer samt företrädare för professioner, patienter och brukare.
 •  Kommunicera komplicerade samband och sammanhang.
 •  Engagera och motivera medarbetarna.
 •  Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 •  Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 •  Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 •  Samordna och balansera olika perspektiv såsom patienter, landsting och läkemedelstillverkare inom ramen för myndighetens verksamhet.
Det är meriterande om du har: 
 •  Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
 •  Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet.
 •  Erfarenhet av att arbeta med apoteks-, läkemedels- och tandvårdsfrågor.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för TLV.
 

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Maja Fjaestad, statssekreterare eller Torkel Nyman, enhetschef, båda Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
 
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
 
Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 26 augusti 2019 till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer S2019/03039/FS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.
 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.