arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till SGU

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  13 juli

Om jobbet

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är förvaltningsmyndighet för frågor som rör berg, jord och grundvatten. SGU ska tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten ska verka för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. SGU är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet "grundvatten av god kvalitet". Myndigheten delar in sin verksamhet i följande verksamhetsområden:
 • Tillhandahålla geologisk information för samhällets behov
 • Hållbart nyttjande av landets mineralresurser
 • Handläggning av ärenden
 • Geovetenskaplig forskning och internationella samarbeten
 • Miljöansvar
 • Uppdragsverksamhet och tjänsteexport
Myndigheten har ett brett verksamhetsområde med frågor som rör såväl nyttjande som bevarande av naturresurser. Geologisk informationsförsörjning är den tyngsta kärnverksamheten vid SGU. De uppgifter som samlas in av myndigheten används av olika aktörer i samhället såsom kommuner, länsstyrelser, universitet, företag och myndigheter. Vidare handlägger SGU ärenden och har tillsynsansvar enligt kontinentalsockellagen och förordningen om geologisk lagring av koldioxid. SGU ska inom sitt ansvarsområde verka för att generationsmål och miljökvalitetsmålen nås, samt ansvarar för sanering och efterbehandling av förorenad mark. De senaste åren har myndigheten haft regeringsuppdrag främst inom områdena mineralhantering och grundvatten med anledning av vattenbrist och torka. Havsrelaterade frågor kopplade till nyttjande av Östersjöns botten är också områden där expertis finns inom SGU. Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Bergsstaten, som handlägger ärenden som rör undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner enligt minerallagen samt bedriver tillsynsverksamhet. Bergmästaren leder Bergstaten och beslutar i frågor som rör minerallagen. Bergmästaren utses av regeringen.

Myndigheten har totalt 280 medarbetare. Huvudkontoret är lokaliserat till Uppsala. Kontor finns också i Malå, Stockholm, Göteborg och Lund. Bergsstaten har kontor i Luleå.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Goda kunskaper om och erfarenheter från statsförvaltningen och dess beslutsprocesser, inklusive kopplingar till EU.
 • Gedigna kunskaper om och erfarenheter av komplex verksamhet samt förändrings- och utvecklingsarbete i ledande position.
 • Erfarenhet av ledningsarbete i förvaltningsmyndighet, gärna Regeringskansliet.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • Akademisk examen eller motsvarande kompetens.
 • Utöver svenska, goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

• Vara kommunikativt skicklig.
 • Etablera och utveckla samarbeten.
 • Arbeta utvecklingsinriktat med verksamhetsstyrning.
 • Skapa kontaktnät, även internationellt.
 • Samordna olika intressen med bevarande av en stark integritet.
 • Engagera och motivera medarbetare.
 • På ett professionellt och förtroendefullt sätt företräda myndigheten, även internationellt.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
Det är meriterande om du har 
 • Kunskap om geovetenskapliga frågor inklusive mineralhantering.
 • Kunskap om och förståelse för näringslivet och dess villkor.
 • Kunskap om och erfarenhet av klimat- och miljöfrågor i ett brett perspektiv.
 • Kunskap i ytterligare språk, främst EU-språk.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass.

Mer information

Mer information lämnas av Emil Högberg, statsekreterare och Karin Eckerdal, enhetschef. Frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via regeringskansliets växel 08-4051000. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 20:e augusti till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt N2019/02131/SSS. Ange diin postadress och ditt telefonnummer i intressenanmälan. En bekräftelse på att vi mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

 

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.