arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Kammarkollegiet

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Kammarkollegiet är Sveriges första myndighet och har ett brett ansvarområde inom den svenska statsförvaltningen. Myndigheten har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har vidare uppgifter avseende bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, resegarantier, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet och auktorisation av tolkar och översättare.

Bland myndighetens ansvarsområden återfinns därtill bland annat:

Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

 

Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning tillhandahålla ekonomiska, juridiska och administrativa tjänster, fordringsbevakning, ett internt statligt riskfinansieringssystem och metoder för riskhantering och övrigt biträde i myndigheternas riskhantering.

Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla kapitalförvaltning, inklusive redovisning och andra administrativa tjänster, för myndigheter, stiftelser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Kammarkollegiet ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter. I uppgiften ingår att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtal som myndigheten har upphandlat.

Kammarkollegiet har vidare fått i uppdrag att inrätta ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, så att den nya verksamheten kan inleda sitt arbete den 1 oktober 2022. Den offentliga omställningsorganisationen ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd, dvs rådgivning, vägledning och förstärkt stöd för sjuka vars anställning upphört, till anställda som inte omfattas av kollektivavtal.

Inom myndigheten finns särskilda organ i forma av Fonddelegationen samt Delegationen för kommunal ekonomi i balans. Inom myndigheten finns vidare ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för kommunal ekonomi i balans. 

Myndigheten leds av en myndighetschef tillika myndighetens generaldirektör. Kammarkollegiet är en enrådighetsmyndighet. Kammarkollegiet har ca 300 anställda. Myndighetens huvudkontor ligger i Stockholm men myndigheten har också verksamhet i Karlstad.

Kvalifikationer


Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • erfarenhet av att arbeta i staten,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk utbildning eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

 • leda och utveckla Kammarkollegiets verksamhet,
 • inom givna finansiella och juridiska ramar organisera och bedriva verksamheten på Kammarkollegiet på det mest effektiva och rationella sättet,
 • företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt,
 • driva förändrings- och effektiviseringsarbete bl.a. inom digitaliseringsområdet,
 • utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som med andra myndigheter, aktörer och särskilt med Regeringskansliet,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Kammarkollegiet.

Mer information


Mer information om befattningen lämnas av Brita Hybbinette, enhetschef. Frågor om
anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem
via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan


Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 oktober 2022.

 

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Generaldirektör

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat