arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef för SVA

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har till uppgift att vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. Myndigheten ska som riskvärderande myndighet tillhandahålla vetenskapligt underbyggda underlag och ha dialog med riskhanterande myndigheter. I uppdraget ingår bl.a. att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar. SVA är vidare bevakningsansvarig myndighet vilket innebär att myndigheten har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.

Myndighetens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden: 1. Sjukdomsövervakning och beredskap 2. Diagnostik och analysverksamhet 3. Kunskapskommunikation. 4. Forskning och utveckling.

Myndigheten hade ca 350 personer anställda under 2018. SVA är lokaliserat till Uppsala.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • Erfarenhet från arbete på ledningsnivå i myndighet.
 • Erfarenhet att leda genom andra chefer.
 • Erfarenhet av att arbeta med krishantering.
 • Akademisk examen.
 • Kunskaper om statsförvaltningens organisation och funktion.Du ska också ha förmåga att
 •  Verka med god social kompetens.
 • Entusiasmera och motivera medarbetare.
 • Vara lösnings- och resultatorienterad.
 • Samarbeta och samverka med andra för myndigheten viktiga aktörer såsom myndigheter, forskningsinstitutioner och djurägare.
 • Kommunicera väl på svenska och engelska.
 • Företräda myndigheten även internationellt.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• Disputerat.
 • Kunskaper om försäljning och affärsverksamhet.
 • Erfarenhet av myndighetens verksamhetsområde, t.ex. beredskaps- eller forskningsfrågor.
 • Veterinärkompetens.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för SVA. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Per Callenberg eller enhetschef Pernilla Ivarsson på Näringsdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för ledningsförjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
 
Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 23 augusti 2019 till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer N2019/02206/SSS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.
 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.