arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef för Statens musikverk

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  27 augusti

Om jobbet

Statens musikverk är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans. I myndigheten ingår bland annat Scenkonstmuseet, Musikplattformen, Svenskt Visarkiv, Caprice records, Musik- och teaterbiblioteket samt Elektronmusikstudion. Statens musikverk har till uppgift att i hela landet främja ett varierat musikaliskt utbud som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv. Statens musikverk ska vidare dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Myndigheten är lokaliserad till Stockholm och har 85 anställda. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Kunskap och erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategiskt organisationsarbete.
 • Gedigen kunskap om och erfarenhet från kultursektorn.
 • Kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • Akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

• Vara visionär, drivande och resultatorienterad.
 • Ena och samla en komplex organisationsstruktur.
 • Engagera och motivera medarbetarna.
 • Företräda myndigheten professionellt och förtroendefullt, även internationellt.
 • Etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med aktörer inom myndighetens område.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• Kunskap och erfarenhet från musiklivet och teaterns, dansens och musikens kulturarv i enlighet med myndighetens ansvarsområde.
 • God förankring inom musikvärlden och teaterns, dansens och musikens kulturarv, såväl inom som utom landet.
 • Erfarenhet av arbete i kunskapsförmedlande verksamhet.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Helene Öberg, statssekreterare och Rani Kasapi, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg vid kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 27 augusti till Kulturdepartementet, 103 33
Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Ku2019/01244/KO. Ange din postadress och ditt
telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista
ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.