arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef för Statens kulturråd

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  27 augusti

Om jobbet

Statens kulturråd är en central myndighet inom det kulturpolitiska området. Myndighetens uppgift är att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. 

Statens kulturråd ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom:
- teater, dans, musik och annan scenkonst,
- litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
- bild och form samt museer och utställningar,
- regional kulturverksamhet,
- samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, och
- andra kulturella ändamål.

Myndigheten fördelar årligen ca 2,5 miljarder kronor i bidrag till kulturområdet, varav 1,2 miljarder kronor fördelas inom ramen för kultursamverkansmodellen, inom vilken statliga medel fördelas till regional kulturverksamhet. 

Statens kulturråd ska också verka för att fler ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet och för att kulturen ska präglas av en mångfald av kulturella uttryck, liksom att öka tillgången till kultur i hela landet. Myndigheten har också ett internationellt uppdrag och administrerar det internationella litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). Under 2018 har Statens kulturråd inrättat ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten. 

Myndigheten har ca 90 anställda och är lokaliserad i Filmhuset på Gärdet i Stockholm.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
- God kännedom om och intresse för kulturområdet.
- Erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete.
- Kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
- Förståelse för kulturpolitik och den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
- Akademisk examen, eller motsvarande, med relevans för myndighetens ansvarsområde.
 
Förmågor
- Med gott omdöme balansera den särskilda roll som Statens kulturråd har inom kulturområdet.
- Företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt nationellt och internationellt.
- Samarbeta med andra aktörer inom myndighetens område.
- Vara drivande och resultatorienterad.
- Engagera och motivera medarbetare.
- Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
- Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
- Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. 

Meriterande är

- Erfarenhet av internationellt arbete.
- Intresse för e-förvaltning och digitaliseringsfrågor.
- Erfarenhet av arbete med rättighetsperspektiv inom kultursektorn.

Mer information

Mer information lämnas av Helene Öberg, statssekreterare och Rani Kasapi, enhetschef för enheten för konstarterna. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson och Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 27 augusti till Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med Ku2019/01257/KO. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

 

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.