arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef för Kriminalvården

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Kriminalvården har till uppgift att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra personutredningar i brottmål. Verksamheten ska bedrivas på ett säkert, humant och effektivt sätt och återfall i brott ska förebyggas. Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov. Kriminalvården har även i uppgift att bistå andra myndigheter med transporter av frihetsberövade. 

Myndigheten bedriver verksamhet 24 timmar per dygn över hela landet. Varje dag ansvarar Kriminalvården för ca 6 500 intagna och 10 000 frivårdsklienter.

Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner. Varje region leds av en regionchef. Regionkontoren finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm och Härnösand. Myndighetens huvudkontor är placerat i Norrköping.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Ledarerfarenhet från större myndighet eller större organisation.
 • Erfarenhet från Regeringskansliet eller annan statlig myndighet.
 • Goda kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och förståelse för dess politiska styrnings- och beslutsprocesser.
 • God kännedom om de krav som ställs på myndigheterna i form av effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet.
 • Akademisk examen eller motsvarande.
 • Utöver svenska goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

• Leda förändringsarbete och utveckla verksamhet på ett strategiskt, effektivt och rättssäkert sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner.
 • Engagera och motivera personalen.
 • Prioritera i en verksamhet med omfattande uppgifter.
 • Etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med andra relevanta aktörer inom myndighetens område.
 • Kommunicera och företräda myndigheten på ett tydligt, engagerat och förtroendeingivande sätt internt och externt, nationellt som internationellt.
 • Samarbeta och verka med hög integritet.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.  Det är meriterande om du har
 • Kunskaper om och erfarenheter från aktörer såväl inom som utom rättsväsendet som Kriminalvården samverkar med.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan inneha befattning som generaldirektör och chef för Kriminalvården. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställningen som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Catharina Espmark, statssekreterare och John Ahlberk, enhetschef, Justitiedepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter.
Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 22 augusti till Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer J2019/02295. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.