arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker direktör till Konstnärsnämnden

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Konstnärsnämnden har till uppgift att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärsskap och verka konstnärligt utveckling genom att fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande åtgärder. Myndigheten ska även främja nyskapande kultur genom bidragsgivning och andra åtgärder.

Myndigheten ska också  analysera och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt löpande bevaka trygghetssystemets utformning och tilläpning i förhållande till konstnärers verksamhet. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • Akademisk utbildning eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att leda strategiskt organisations- och verksamhetsstyrningsarbete.
 • Goda kunskaper om statsförvaltningen och om övrig offentlig förvaltning, när det gäller beslutsprocesser och förståelse för att leda en verksamhet som arbetar utifrån politiskt fastställda mål.
 • Goda kontaktnät, både nationellt och internationellt inom de områden myndigheten har ansvar för.
 • Erfarenhet av internationellt samarbete.
 • Utöver svenska, goda kunskaper i engelska
 • Mycket god kännedom om den svenska kulturlivet.

Du ska också ha förmåga att

 • Utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och givna ekonomiska ramar.
 • Leda och entusiasmera personal.
 • Företräda myndigheten på ett tydligt, engagerat och intresseväckande sätt och kommunicera dess resultat.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • Kunskaper om och gärna erfarenhet av att arbeta med konstnärspolitiska frågor.

Övrigt

Konstnärsnämnden har sina lokaler på Södermalm i Stockholm.

Information

Mer information om befattningen lämnas av Helene Öberg, statssekreterare och Rani Kasapi, enhetschef, enheten för konstarterna. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive CV i vårt rekryteringsverktyg senaste den 31 augusti 2021. Sekretess gäller för uppgift om kandidats identitet.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Generaldirektör

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat