arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker direktör och chef till Delegationen mot segregation

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  2 december

Om jobbet

Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades den 1 januari 2018 och ska genom ett sektorsövergripande arbete bidra till att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Detta omfattar insatser för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Delmos har i uppgift att främja samverkan och kunskapsutbyte genom att:
 •   främja ökad samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer,
 •   bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer,
 •   stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.
Myndigheten fördelar statsbidrag och betalar ut bidrag enligt författningar där myndigheten fått ett sådant uppdrag.

Delmos ska också följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör segregation. Myndigheten ska även bidra till kunskapsutveckling genom analyser av bakomliggande orsaker till segregation och av insatser och metoder som kan bidra till att minska och motverka segregation. Denna kunskap ska göras tillgänglig och spridas till relevanta aktörer.

Delmos ska förse regeringen med analyser, utredningar och sektorsövergripande uppföljningar av utvecklingen i frågor som rör segregation.
Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett likabehandlings-, funktionshinders-, barn- och ungdomsperspektiv och aktivt främja jämställdhet.

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Direktören är ordförande i insynsrådet. 

Myndigheten har 15 anställda och är lokaliserad till Huddinge.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 •  Flerårig erfarenhet från ledande position i statlig eller kommunal förvaltning alternativt från större organisation.
 •  Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 •  God förståelse för området som myndigheten verkar inom.
 •  Kunskaper om kommunal förvaltning samt om det civila samhället.
 •  Kunskap om och erfarenhet av arbete med segregationsfrågor på strategisk nivå.
 •  Erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete.
 •  Utöver svenska, goda kunskaper i engelska.
 •  Akademisk utbildning, eller motsvarande, med relevans för myndighetens ansvarsområde.
Du ska också ha förmåga att 
 •  Företräda myndigheten internt och externt, och även internationellt.
 •  Vara drivande och resultatorienterad.
 •  Vara analytisk.
 •  Engagera och motivera medarbetare.
 •  Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 •  Kunna etablera och utveckla samarbeten med viktiga aktörer inom myndighetens område, både nationellt och internationellt.
 •  Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 •  Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• Erfarenhet av arbete i kunskapsförmedlande verksamhet.
 •  Erfarenhet av internationellt samarbete.
 •  Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till direktör och chef för Delegationen mot segregation.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Karin Strandås och Per Aldskogius, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Carin Khakee, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 2 december till Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer A2019/02024/SV. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.