arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Redovisningschef som driver förändring från behov till effekt

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Kronofogden är mitt inne i ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete.

Varje dag möter vi personer i svåra situationer. De får nya behov i takt med att samhället utvecklas och därför behöver också Kronofogden förändras. Som enhetschef på Kronofogden får du en avgörande roll i denna utvecklingsresa. Vi söker dig som vill åstadkomma förändringar som påverkar såväl medarbetare, kunder och vårt samhälle.

Inom Kronofogden har vi nyligen bildat verksamhetsstödsavdelning. Avdelningen består av tre enheter med ett fyrtiotal medarbetare fördelat på infrastrukturenheten, ledningsstödsenheten och redovisningsenheten.

Vi söker dig som vill arbeta som redovisningschef, tillika enhetschef på redovisningsenheten med placering i Sundbyberg där du rapporterar till avdelningsdirektören och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Enheten har en central och viktig roll i myndigheten, med ansvar för redovisning på myndighetsnivå. Här ligger ansvaret för utveckling, förvaltning, analys och uppföljning av processer, principer, modeller och riktlinjer för redovisningsområdet. Finansiell redovisning av uppbörden, årsredovisningens finansiella delar och delårsrapport.

Enheten samverkar med Skatteverket avseende ekonomi- och inköpstjänster och är avtalsansvarig för myndighetens överenskommelse med Statens servicecenter. De ansvarar även för upphandling av tjänster där kärnverksamheten behöver anlita en extern part, avtalscontrolling samt controllerstödet till de avdelningar inom huvudkontoret som inte har eget stöd.

Som redovisningschef företräder du Kronofogden gentemot banksystemet och tecknar avtal om betalningsförmedling för myndigheten. Du är processledare för ”internt stöd”, vilket är en av myndighetens tvärfunktionella grupper som jobbar med utveckling. Processledaren ansvarar för att driva utvecklingsarbete framåt inom denna grupp viket omfattar utveckling inom ekonomi, HR och kommunikationsområdet.

Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för att verksamhetsmål, budgetmål och arbetsmiljömål nås inom din enhet och som medlem i verkssamhetsstödsavdelningens ledningsgrupp tar du ansvar för helheten. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att nå resultat och skapa värde för våra kunder. Du förmedlar och översätter övergripande mål och strategier till medarbetare och leder och verkar genom andra.

Du driver ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, vilket innebär att du framgångsrikt utvecklar, genomför och säkerställer effekt. Det gör du bl.a. genom att tillsammans med medarbetarna och andra på myndigheten effektivisera befintliga processer och införa bättre och enhetliga arbetssätt. Att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna, få ihop olika delar i myndigheten som hänger ihop och förbättra förutsättningarna för lärande, utveckling och förbättring blir centrala delar i ditt arbete.  Att minska sårbarheten och att öka samverkan är framgångsfaktorer.

 

Vi söker dig som har


- akademisk utbildning inom ekonomi från högskola eller universitet. Med akademisk utbildning avses i detta sammanhang minst 180 högskolepoäng alternativt 120 högskolepoäng i tidigare system
- flerårig, relevant och aktuell chefserfarenhet
- flerårig, relevant och aktuell erfarenhet från statlig redovisning.

 

Du har personliga egenskaper som innebär att du

- har förmågan att omsätta strategier till taktiska och operativa aktiviteter som ger önskad effekt kan utveckla genom ständiga förbättringar och leda i förändring
- har ett helhetsperspektiv och analytisk förmåga där du förstår hur olika delar av verksamheten påverkar varandra

- fattar beslut och tar ansvar för resultat och kvalitet
- har en god kommunikativ förmåga och kan skapa delaktighet och engagemang  
- skapar effektiva medarbetargrupper och visar tillit till dina medarbetares förmåga att nå mål
- har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö visar mognad och mod.

Det är meriterande om du har


- erfarenhet från strategiskt verksamhetsutvecklingsarbete

 

Information om oss och jobbet


Vid tillsvidareanställningar tillämpar vi provanställning på sex månader. Din ansökan ska innehålla ett CV, men vi vill inte att du bifogar ett personligt brev. Vi ber dig däremot att, så utförligt som möjligt, svara på våra urvalsfrågor. Du blir anställd som handläggare, och får ett chefsförordnande på fem år. Resor i jobbet förekommer. 

Det är viktigt för oss på Kronofogden att de vi anställer har de personliga egenskaper som vi efterfrågar. Därför använder vi oss av kompetensbaserade intervjuer och det förekommer tester vid rekryteringar.

Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://www.kronofogden.se/Jobbahososs.html.

Ett jobb som räknas- för andra och för dig! På Kronofogden jobbar vi nära människor i utsatta situationer. Vår uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Så när du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas – både för andra och för dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets HR-avdelning kommer att hantera din ansökan.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Tillsvidareanställning